ELENA – elektroniczna informacja o zarobkach

Od 2010 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznej informacji o zarobkach. W skrócie ELENA.
Od roku 2010 pracodawcy muszą przekazywać zakodowane dane o zarobkach swoich pracowników do centralnego serwera, na którym zostaną one zapisane pod nadanym pseudonimem.  
Dane te będą wykorzystywane przez niemieckie urzędy dopiero od roku 2012.
Będzie to baza danych o zarobkach. Dzięki informacjom zawartym w ELENA, urzędy będą ustalały wysokość zasiłku dla bezrobotnych, wysokość dodatku mieszkaniowego czy też wysokość zasiłku rodzicielskiego osób, które złożą stosowny wniosek na któreś ze świadczeń.   
Elektroniczna informacja o zarobkach zastąpi dotychczasowe zaświadczenia pracodawców wystawiane w formie papierowej.
Ustawa ma ulepszyć przepływ informacji oraz usprawnić obieg dokumentów.