Solidaritätszuschlag do 2019

Podatek solidarnościowy, który został wprowadzony po zjednoczeniu Niemiec – w zamyśle na kilka lat – nie dość, że nadal obowiązuje, to jeszcze najprawdopodobniej pozostanie do 2019 roku.
Podatek ten płacą podatnicy z zachodnich Landów na rzecz wschodnich. W tej chwili toczy się spór przed Finanzgericht Niedersachen o zasadność tego podatku, gdyż od zjednoczenia Niemiec upłynęło już 20 lat.