Opodatkowanie osób z Polski wyjeżdżających do opieki

Wyższa Dyrekcja Finansowa w Muenster zajmuje się właśnie problematyką opodatkowania osób, które wyjeżdżają z nowoczłonkowskich krajów Unii Europejskiej do opieki nad osobami starszymi i chorymi w Niemczech.

Chodzi o opodatkowanie opiekunów i pielęgniarzy z krajów, które z dniem 01.05.2004 oraz 01.01.2007 weszły do Unii Europejskiej. W tym gronie znajduje się także Polska. W związku z regulacją przejściową pracownicy z krajów nowoczłonkowskich (w tym obywatele polscy) nie mieli kiedyś generalnie dostępu do niemieckiego rynku pracy. Sytuacja zmieniła się całkowicie dopiero z dniem 30.04.2011, kiedy skończył się okres przejściowy dla pracowników z Polski. Od 01.05.2011 obywatele nowych członków UE (w tym Polacy) nie muszą już ubiegać się o zezwolenie na pracę w Niemczech. Tym samym polskie opiekunki mogą podjąć legalne zatrudnienie w Republice Federalnej Niemiec.

Aby ominąć wcześniejsze ograniczenia wynikające z regulacji przejściowej w/s zatrudniania pracowników z Polski do pracy w Niemczech, zleceniodawcy niemieccy organizujący opiekę nad osobami starszymi i chorymi zawierali najczęściej umowy o wykonanie usługi z polskimi usługodawcami, którymi są jednoosobowe firmy. Umowy te musiały być jednak zawierane na okres krótszy niż 6 miesięcy. a przedmiotem usługi była opieka całodobowa nad osobą starszą lub chorą. W zamian za świadczenie usługi opieki, firma otrzymuje poza miesięcznym wynagrodzeniem finansowym, również dach nad głową (nocleg) i wyżywienie.

Wspomniana wcześniej Wyższa Dyrekcja Finansowa bada aktualnie:

* sposób opodatkowania osób/firm z Polski świadczących usługę opieki nad osobami chorymi i starszymi,

* prawo do zasiłku rodzinnego dla opiekunów pracujących/działających w Niemczech,

* opodatkowanie działalności niemieckim podatkiem VAT,

* wymianę informacji z właściwymi urzędami w Polsce (obieg informacji pomiędzy urzędami niemieckimi a polskimi).

Wkrótce będą znane wyniki prac Wyższej Dyrekcji Finansowej w Muenster i należy spodziewać się sformalizowania oraz ustalenia jasnych zasad działania polskich opiekunów działających w Niemczech jako opieka nad osobami starszymi i chorymi, w tym w najważniejszej kwestii – opodatkowania takiej pracy i działalności, za którą otrzymuje się nie tylko świadczenia pieniężne w postaci wynagrodzenia, ale także świadczenia niepieniężne w postaci noclegu i wyżywienia.

Podstawa prawna: Wyższa Dyrekcja Finansowa w Muenster WYNAGRODZENIE nr sprawy S 1300 248 St 45 32