Wysokość Weihnachtsgeld

Wysokość Weihnachtsgeld pracowników zatrudnionych w Niemczech obrazuje poniższe zestawienie.

Kwota Weihnachtsgeld  /  udział procentowy

0 – 499€ 26%
500 – 999€ 25%
1000 – 1499€ 19%
1500 – 1999€ 13%
2000 – 2499€ 8%
2500 – 2999€ 4%
3000 – 3499€ 2%
3500 – 3999€ 1%
4000 i więcej
2%


Pieniądze te są wypłacane najczęściej w listopadzie ! Proszę sprawdzić, czy pracodawca je faktycznie wypłacił !

Źródło: Urząd Statystyczny.