Podwyżka składki zdrowotnej

Kasy chorych (Krankenkassen) mogą żądać od swoich członków zapłaty dodatkowej składki. Wysokość składki jest stałą kwotą w Euro ustalaną przez kasę chorych. W 2011 roku niektóre z niemieckich kas chorych wręcz potrzebują dodatkowych środków finansowych, dlatego też zwiększają z nowym rokiem wysokość składki. Pakiet świadczeń medycznych nie zostaje ani uszczuplony, ani rozszerzony. Obejmuje jednak aktualny postęp medycyny. I właśnie głównie z tego powodu składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa. Postęp medycyny wymusza – według fachowców odpowiedzialnych za zmiany – wyższe koszty kas chorych. A z kolei wyższe koszty wymuszają wyższe składki zdrowotne. Zasadnicze pytanie – ile wynosi podwyżka ? Wysokość składki ustala indywidualnie dana kasa chorych, a wpływ na samą wysokość ma zakres serwisu, ustalenia co do cen za usługi medyczne, organizacja kasy chorych a nawet gospodarność wewnątrz Krankenkasse.

W momencie podwyżki składki zdrowotnej (np. od 01.01.2011) Krankenkasse musi poinformować swoich członków o podwyżce. Rozesłanie stosownej informacji jest obowiązkiem ! List z odpowiednią adnotacją powinien przyjść na nasz niemiecki adres zameldowania. Osoba ubezpieczona w momencie otrzymania informacji (listu) ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie zgadza się na planowaną podwyżkę. Podwyższenie składki jest zmianą warunków umowy, a więc każda zmiana wymaga formy pisemnej i akceptacji obu stron, tj. także akceptacji ubezpieczonego. Gdyby ubezpieczony nie zgodził się na podwyżkę (bo np. wysokość składki byłaby dla niego za wysoka i bardzo kosztowna), to ma 2-miesięczny okres wypowiedzenia liczony na koniec miesiąca. W momencie złożenia wypowiedzenia umowa będzie obowiązywała jeszcze 2 miesiące. Co ważne, w okresie tych dwóch miesięcy ubezpieczony będzie płacił tę mniejszą kwotę obowiązującą jeszcze przed podwyżką. Dzięki możliwości wypowiedzenia umowy z kasą chorych w przypadku podwyższenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stwarza się ubezpieczonemu możliwość decydowania o kosztach ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło : Pressemitteilung Regierung.