Zasiłek w Niemczech a bezrobotny przebywa w Polsce – sankcje.

Coraz więcej sankcji czeka osoby pobierające w Niemczech Hatz IV. Okazuje się, że już w ubiegłym roku pomiędzy styczniem a październikiem zostało nałożonych 677.671 sankcji. Informację taką przekazała do publicznej wiadomości Federalna Agencja Pracy. Ponad sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sankcji to bardzo dużo, zważywszy tym bardziej na fakt, że oznacza to wzrost z rokiem 2009 o aż 13%. Oznacza to, że na 4,2 % wszystkich bezrobotnych otrzymujących świadczenia została przynajmniej raz nałożona jakaś sankcja. Co oznacza w praktyce nałożenie sankcji ? Oczywiście zmniejszenie wypłacanego świadczenia. Według statystyk zmniejsza się ono w wyniku sankcji średnio o 120,90 Euro. Od razu nasuwa się jeden wniosek : aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości, to należy przestrzegać przepisów i zasad rządzących Hartz IV.

Według Federalnej Agencji Pracy najczęstszym powodem nałożenia sankcji jest niestawienie się na umówiony termin. W roku 2010 aż 407.322 bezrobotne osoby zlekceważyło obowiązkowe stawienie się w urzędzie w wyniku czego urzędnicy byli zmuszeni nałożyć sankcję na bezrobotnego. W przypadku osób, które wyjechały na pewien określony okres czasu do pracy w Niemczech, a w zamiarze chciały skorzystać najpierw z bezrobotnego a później z Hartz IV, to należy zauważyć, że osoby te bardzo często pobierając świadczenie w Niemczech przebywają faktycznie w Polsce. W momencie kiedy przychodzi urzędowe wezwanie wzywające do stawienia się, to nagle okazuje się, że bezrobotny znajduje się 800 km dalej od miejsca zameldowania. Wtedy często nawet nie wiem, że otrzymał pismo. Efektem braku reakcji jest sankcja nałożona na bezrobotnego. Czyli świadczenie wypłacane bezrobotnemu zostaje zmniejszone o konkretną kwotę pieniędzy.

Kolejnym powodem, dla którego urzędnicy stosują środki w postaci sankcji, jest zbyt mała aktywność bezrobotnego w poszukiwaniu nowej pracy. Wielu bezrobotnym w Niemczech zwyczajnie nie chce się pracować, gdyż otrzymują od Państwa pieniądze na życie, które im wystarczają na bieżące potrzeby. Urzędnicy często proponują bezrobotnym podjęcie pracy. Ci jednak unikają jej i odmawiają. Negatywna reakcja bezrobotnego na propozycję podjęcia pracy może skończyć się nałożeniem sankcji. W roku 2010 zostało nałożonych 117.513 sankcji na osoby, które  jako bezrobotne odmówiły podjęcia zaproponowanej im pracy.

Na pocieszenie chcemy poinformować, że aktualnie w Niemczech toczy się dyskusja na temat podwyższenia zasiłku Hartz IV. W niemieckim Bundestagu rozgorzała gorąca dyskusja dotycząca kwoty podwyżki. Są duże szanse, że bezrobotni będą wkrótce otrzymywali więcej pieniędzy.

Źródło: S. Ernst & R. Kleine dla Bild Zeitung.