Pracownik a nowa Elektroniczna Karta Zdrowia

Od października 2011 roku wprowadza się w Niemczech elektroniczną kartę zdrowia (eGK). Zostanie ona rozprowadzona do końca 2012 roku min. wśród osób pracujących w Niemczech i tam ubezpieczonych.

Temat elektronicznej karty zdrowia pojawił się w Niemczech już 6 lat temu, jednak cały czas odkładano datę jej wprowadzenia. Przeprowadzono całą masę konsultacji z lekarzami, dentystami, instytucjami zajmującymi się ochroną danych, a także z potencjalnymi użytkownikami kart, którzy opłacają ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i mieliby w przyszłości z nich korzystać. Dzięki wprowadzeniu już jesienią 2011r. elektronicznych kart zdrowia szacuje się, że niemieckie Kasy Chorych zaoszczędzą w 2012r. łącznie 2% kosztów administracyjnych w stosunku do kosztów, które ponoszą jeszcze w tej chwili.

Pierwszym krokiem do wprowadzenia w Niemczech elektronicznej karty zdrowia jest wyposażenie gabinetów lekarskich i dentystycznych w specjalne terminale kart. Ten proces wyposażania rusza w kwietniu 2011 i ma zostać zakończony do jesieni tego samego roku. Z kolei w październiku 2011 niemieckie Kasy Chorych rozpoczną wydawanie elektronicznych kart zdrowia wśród osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu w Niemczech. Karty mają być rozprowadzone wśród ubezpieczonych do końca 2012, a więc w okresie nieco dłuższym niż rok wszyscy pracujący w Niemczech muszą otrzymać taką kartę, aby mogli udać się w razie potrzeby do lekarza.

Co zrobić ze starą kartą ?

Dotychczas używane karty, czyli tzw. Krankenversicherungs-Karte (KVK) będą w początkowym okresie obowiązywały na równi z nowymi elektronicznymi kartami zdrowia. Zatem w Niemczech od jesieni 2011 do zimy 2012 będą jednocześnie w obiegu obie karty – zarówno nowa, jak i stara. Dopiero z początkiem 2013 roku zostanie wycofana z obiegu stara karta KVK.

Co mają zrobić polscy obywatele podejmujący pracę w Niemczech po 01.05.2011r. ?

Kto pojedzie pierwszy raz do pracy w Niemczech w okresie maj-wrzesień 2011, ten otrzyma jeszcze starą kartę KVK. Natomiast w miesiącu październik polski pracownik ubezpieczony w Niemczech może otrzymać od swojej niemieckiej Kasy Chorych nową elektroniczną kartę (eGK). Także już z początkiem października warto zadbać o to, aby została ona niezwłocznie wydana pracownikowi. Kto z kolei pojedzie do pracy w Niemczech dopiero jesienią 2011 (od października), ten musi otrzymać już nową kartę i od samego początku pobytu w Niemczech będzie używał karty elektronicznej.

Źródło: Na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia.