Praca przez polskiego pośrednika w Niemczech a regularne wypłacanie pensji

Niejednokrotnie osoby wyjeżdżające do pracy zagranicę padają ofiarą nieuczciwych pośredników pracy. Jednym z najczęściej stosowanych trików przez nieuczciwych pośredników pracy jest niewypłacenie pracownikowi całego ustalonego wcześniej wynagrodzenia za pracę. W parze z tym procederem idą tłumaczenia i wymówki typu „bo firma zagraniczna jeszcze mi nie zapłaciła, więc nie mam pieniędzy na wypłaty pracowników„. Sprawdźmy jednak, jak faktycznie długo zagraniczna firma może zwlekać z opłaceniem należności ?   

Kraje członkowskie Unii Europejskiej już na początku 2011 roku ustaliły, że rachunki płacone w Unii Europejskiej mają być regulowane punktualnie. To już jest pierwszy ważny sygnał dla pracownika, który na czas nie otrzymał wynagrodzenia od agencji pracy, że w myśl prawa europejskiego zagraniczna firma musi niezwłocznie wypłacić agencji pracy (względnie podwykonawcy) należność za wykonaną usługę – a więc pieniądze na opłacenie wynagrodzenia pośrednik pracy (lub podwykonawca) powinien niezwłocznie otrzymać. Czemu jednak niektóre firmy zwlekają z płaceniem pracownikom pensji np. pół roku ? Przecież Unia Europejska wprowadzając nakaz niezwłocznego opłacania rachunków pomiędzy firmami w UE zaostrzyła walkę z płatnikami zalegającymi z opłaceniem należności.

Jeżeli 2 firmy z dwóch różnych krajów Unii Europejskiej – przykładowo jedna z Polski a druga z Niemiec – robią ze sobą interesy, to nowe prawo unijne nakłada na nie obowiązek szybkiego regulowania należności i rachunków.

Płatność za rachunki w handlu pomiędzy polskimi a niemieckimi firmami wynosi maksymalnie 60 dni. W przypadku instytucji publicznych już tylko 30 dni. W przypadku biznesu pomiędzy dwoma firmami już po 30 dniach od otrzymania przed zleceniodawcę rachunku, zleceniobiorca może naliczać ustawowe odsetki w wysokości minimum 8 punktów procentowych (%) naliczanych według podstawy Europejskiego Banku Centralnego. Do tego firma, która wystawiła rachunek, może doliczyć koszt minimum 40 Euro za szkody spowodowane wydłużeniem okresu płatności.

Kto z osób pracujących zagranicą poprzez polską firmę (agencja pracy, podwykonawca, itp.) nie otrzymał na czas wynagrodzenia, a zwłoka w wypłaceniu pensji pracowniczej wynosi już ponad 2 miesiące, ten powinien pamiętać, że firma zagraniczna musiała pieniądze za wykonanie zlecenia już przelać. Dlatego pracownicy nie powinni słuchać tłumaczeń pośrednika, że ten nie otrzymał jeszcze zapłaty za pracę i nie ma z czego wypłacić pensji pracownikom. W takiej sytuacji należy niezwłocznie działać w kierunku uzyskania należnych pracownikowi pieniędzy.

Źródło : Europejskie Dyrektywy Płatności pomiędzy Przedsiębiorstwami w UE.