Jak niemieckie władze podatkowe namierzają emerytów

Obowiązek rozliczenia się z podatku dotyczy także osoby pobierające niemieckie świadczenia emerytalne. Jak często to bywa, starsze osoby myślą, że może uda się uniknąć podatku od emerytury na zasadzie „jak będę siedział(a) cicho, to może mnie nie znajdą„. To jest całkowicie błędne myślenie, niedopasowane do współczesnych czasów. Nawet jeśli Oma lub Opa (babcia lub dziadek) chcieliby coś ukryć, to i tak bardzo łatwo da się namierzyć wysokość pobieranego przez nich świadczenia emerytalnego – a to trzeba opodatkować podatkiem dochodowym !  

Kto w Niemczech pobiera emeryturę lub rentę, ten od 2005 roku jest do zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego i złożenia deklaracji podatkowej. Obowiązki te reguluje ustawa o dochodach związanych z wiekiem. Zgodnie z ustawą, jeśli ktoś otrzymał wypłatę świadczenia emerytalnego, ten wraz z otrzymaniem świadczenia musi je opodatkować.

Ile podatku ma odprowadzić emeryt i rencista ?

Począwszy od roku 2005 osoby pobierające niemieckie świadczenia emerytalne muszą opodatkować połowę otrzymanego świadczenia. Każdego roku wysokość należnego podatku będzie wzrastać i nalicza się go od coraz to większej kwoty świadczenia. O ile za otrzymane w roku 2005 świadczenia emerytalne należało odprowadzić podatek od 50% świadczenia, to za rok 2006 już od 52%. Co roku notuje się wzrost o 2%. Oznacza to, że w roku 2007 54% emerytury i renty należało opodatkować, w roku 2008 z kolei 56%, w roku 2009 kwota wzrosła już do 58%, a w roku 2010 osiągnęła poziom 60%.    

Aż do 2040r. będzie stopniowo co roku zwiększało się obciążenie emerytur i rent niemieckich, na które nakłada się corocznie rosnący podatek. Do wspomnianego roku 2040 opodatkowana będzie pełna kwota świadczenia emerytalnego. Do roku 2020 wzrost będzie wynosił 2%, a w latach 2012-2040 już tylko 1% rocznie.  

Co zatem ze złożeniem rocznej deklaracji podatkowej emerytów i rencistów ?

Kto po 1. stycznia 2005 roku otrzymuje niemieckie świadczenie emerytalne, ten musi złożyć obowiązkową deklarację podatkową do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Deklaracja powinna zostać złożona do 31 maja za rok poprzedni. Zatem emeryt i rencista za otrzymane świadczenia emerytalne w roku 2010 powinien rozliczyć się do 31.05.2011. Gdyby w tym terminie nie złożył stosownej deklaracji, to wtedy może spodziewać się wezwania z niemieckiego Urzędu Skarbowego do złożenia deklaracji podatkowej (tym razem w wyznaczonym przez urząd terminie).

W przypadku korzystania z usług doradcy podatkowego termin złożenia deklaracji nieco się wydłuża. W tym przypadku o siedem miesięcy (tj. do końca roku kalendarzowego). Należy jednak przypilnować, czy deklarację w imieniu emeryta/rencisty składa faktycznie osoba z niemieckimi uprawnieniami.

W tym celu należy żądać przybicia na naszej deklaracji podatkowej pieczęci niemieckiego doradcy podatkowego.   

Kto w roku 2010 pobierał niemieckie świadczenie emerytalne, ten musi opodatkować 60% otrzymanych pieniędzy z tego tytułu.

Czy niemiecki Urząd Skarbowy może sprawdzić, czy dana osoba pobiera emeryturę ?

Odpowiedź na to pytanie (bardzo często zadawane przez osoby pobierające niemieckie świadczenia emerytalne) brzmi jednoznacznie : oczywiście TAK.

Urząd Skarbowy bardzo łatwo może namierzyć emeryta i rencistę, którzy otrzymują świadczenia. Centralna administracja podatkowa w Niemczech jest informowana w wypłaceniu świadczenia emerytalnego. Taką informację administracji podatkowej przekazują ubezpieczalnie poprzez tzw. informację o pobieraniu renty (Rentenbezugsmitteilung). Zatem niczego nie da się ukryć.

Odpowiednia jednostka znajduje się przy Deutsche Rentenversicherung Bund. To ona podsumowuje świadczenia emerytalne i przekazuje stosowną informację do władz podatkowych danego landu, a stamtąd informacje są kierowane do poszczególnych Urzędów Skarbowych. W ten sposób urzędnicy skarbowi mogą bardzo łatwo namierzyć kogoś, kto pobiera świadczenie emerytalne, a nie odprowadził od niego należnego podatku.

Fakt, że władze skarbowe wiedzą, kto pobiera emerytury i renty, nie zwalnia emerytów i rencistów z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej.   

Źródło: Uaktualnione, szóste wydanie Informatora FINMIN. Brandenburg 2011.