Sytuacja finansowa Niemiec w okresie letnim

Aby określić sytuację finansową i gospodarczą panującą w Niemczech latem, warto przeanalizować dane statystyczne z miesiąca sierpnia. Pomimo bardzo dobrej koniunktury nie następuje już tak gwałtowny wzrost krajowego produktu brutto. Jako przykład niech służy porównanie poziomu krajowego (niemieckiego) produktu brutto z pierwszego kwartału 2011 z drugim kwartałem 2011. Odnotowano wprawdzie wzrost, ale tylko nieznaczny, bo o 0,1 %.

Na dobry wynik pierwszego kwartału 2011 miała przede wszystkim branża budowlana. Tylko dzięki niech krajowy produkt brutto wzrósł w Niemczech o 1,3 %. Wzrost ten został spowodowany rozpoczynającym się sezonem w branży budowlanej. Z kolei w drugim kwartale 2011 roku nastąpiła normalizacja w obrębie branży budowlanej, czyli odnotowaliśmy stabilizację.   

W branży produkcyjnej widać w Niemczech wyraźną hossę. Wzrost produktu brutto na początku 2011 roku wzrósł o 1,1 %, a biorąc pod uwagę produkcję przemysłową, to wzrost nastąpił o 2 %. Co więcej, w sektorze produkcji przemysłowej zanotowano duży wzrost krajowego produktu brutto w drugim kwartale 2011 roku – wzrost osiągnął poziom 3,2 % !

I tu warto przytoczyć bardzo ważny fakt, który z pewnością zainteresuje polskie firmy działające lub zamierzające w bliskiej lub dalszej przyszłości działać w Niemczech:

otóż liczba zleceń, które otrzymywały niemieckie firmy wzrosła dzięki zleceniom z rynku krajowego (niemieckiego), a nie zagranicznego. Oznacza to, że cała koniunktura w Niemczech ma się naprawdę dobrze.

Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy jest to wyraźny dowód na to, iż zwiększona liczba zleceń pojawiających się na niemieckim rynku oznacza dla polskich firm więcej otrzymywanych pod-zleceń.

W samej tylko branży budowlanej w Niemczech w przeciągu roku, tj. pomiędzy czerwcem 2010 a czerwcem 2011 zanotowano wzrost o 4,8 %. Branża budowlana ma się w Niemczech bardzo dobrze i zleceń w tym sektorze nie brakuje.

Źródło: Platforma komunikacyjna i informacyjna Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii.