Nowy Lohnsteuerbescheinigung 2012

Niemieckie Ministerstwo Finansów poinformowało, iż wzór zaświadczenia na rok 2012 potwierdzającego zarobki osób pracujących w Niemczech (jest to tzw. Lohnsteuerbescheinigung) już został przygotowany i podano go do publicznej wiadomości.

Przypomnijmy – pracodawcy są w Niemczech zobowiązani do tego, aby do 28. lutego 2012 roku przekazać niemieckim władzom skarbowym informacje znajdujące się zwyczajowo na zaświadczeniu o zarobkach.

Danymi znajdującymi się na Lohnsteuerbescheinigung są min.:

* okres wykonywanej pracy,
* przerwy występujące podczas wykonywania pracy,
* wysokość zarobku brutto,
* wysokość odprowadzonego podatku od wynagrodzenia,
* wysokość odprowadzonego podatku solidarnościowego,
* wysokość podatku kościelnego,
* wysokość odprowadzonych składek na poczet ubezpieczenia społecznego,
* wysokość wolnych od podatku składników wynagrodzenia.

Dodatkowo pracodawcy są zobowiązani do wydania do końca lutego 2012 roku każdemu ze swoich pracowników wspomnianego zaświadczenia. I nie ma tu znaczenia, czy zatrudniony pracownik podlega ograniczonemu bądź nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ani także nie ma znaczenia fakt długości wykonywanej pracy – wszyscy pracownicy muszą otrzymać Lohnsteuerbescheinigung zgodnie z wytycznymi zawartymi w par. 41b ustawy o podatku dochodowym oraz zarządzenia R 41b dyrektyw o podatku dochodowym od wynagrodzeń.  

Jedyny wyjątek stanowią pracownicy, którym podatek dochodowy od wynagrodzenia odprowadza się ryczałtowo. Ci pracownicy nie muszą otrzymać Besondere Lohnsteuerbescheinigung.  

Źródło: Informacja prasowa niemieckiego Ministerstwa Finansów.