Nowe stawki minimalne w Niemczech w budownictwie

W Niemczech ustalono nowe stawki minimalnego wynagrodzenia dla 3 niezwykle ważnych gałęzi przemysłu: gospodarka odpadami, budownictwo oraz specjalne prace górnicze. Nowe stawki obowiązują ponad 700.000 pracowników zatrudnionych właśnie w tych sektorach. Warto zaznaczyć, że zagraniczni pracownicy (np. z Polski) również podlegają pod niżej określone stawki wynagrodzenia minimalnego. Kto z pracodawców płaci wynagrodzenie poniżej stawki minimalnej obowiązującej na terenie całych Niemiec, ten naraża się na poważne sankcje prawne i finansowe.

Gospodarka odpadami
Nowa stawka minimalna dla sektora gospodarki odpadami wynosi w okresie od 01.11.2011 do 31.03.2012 dokładnie 8,33 Euro. Do końca października 2011 obowiązywała stawka 8,24. Wzrost wynosi zatem 9 Eurocentów.

Branża budowlana
Nowa stawka minimalna dla fachowców sektora gospodarki budowlanej wynosi w okresie od 01.12.2012 do 31.12.2012 w zachodnich Niemczech 13,40 Euro. Do końca 2011 stawka wynosi 13 Euro. W okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 stawka minimalna będzie wynosiła na zachodzie nieco więcej, bo 13,70 Euro.

Nowa stawka minimalna dla fachowców sektora gospodarki budowlanej wynosi w okresie od 01.12.2012 do 31.12.2012 w Berlinie 13,25 Euro. Do dnia 31.12.2011 stawka minimalna w Berlinie wynosi 12,85 Euro. Przez cały 2013 rok stawka minimalna będzie utrzymywała się w stolicy Niemiec na poziomie 13,55 Euro.

W przypadku pracowników niewykwalifikowanych zarówno w zachodnich Niemczech, jak i w Berlinie, stawka minimalna wynosić będzie 11,05 w roku 2012. Do końca 2011 obowiązuje stawka w wysokości równych 11 Euro. Z kolei w roku 2013 pracownicy niewykwalifikowani będą musieli otrzymać takie same minimum, jak w roku 2012, a więc 11,05 Euro.   

We wschodnich Niemczech sytuacja w branży budowlanej wygląda w tej chwili następująco: niezależnie od tego, czy pracownik jest wykwalifikowany, czy też niewykwalifikowany, musi zarobić przynajmniej 9,75 Euro. W okresie od 01.01.2012 pracownicy budowlani we wschodnich Niemczech będą musieli zarobić na godzinę przynajmniej 10 Euro. Natomiast w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 już 10,25 Euro.

Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie już 1 grudnia 2011, jednak stawki obowiązują od 1 stycznia 2012.

Specjalne prace górnicze
W okresie od 01.11.2011 do 31.12.2013 przy specjalnych pracach górniczych obowiązują następujące stawki:

proste prace 11,53 Euro

praca fachowców 12,81 Euro  

Źródło: stawki minimalne w budownictwie.