Gospodarka Niemiec 2011

Niemiecka gospodarka ma się naprawdę dobrze ! Produkt krajowy brutto za trzeci kwartał 2011 roku był wyższy o +0,5% niż w drugim kwartale. Dodatkowo w międzyczasie wynik z drugiego kwartału 2011 skorygowano o +0,3% w górę, co jeszcze dobitniej podkreśla, iż gospodarka Niemiec stale się rozwija. Najwyższy wzrost gospodarczy Niemcy zanotowały w pierwszym kwartale 2011, a wyniósł on +1,3%. Pozytywne impulsy w niemieckiej gospodarce pochodzą głównie z krajowych źródeł, a tymi są zwiększona konsumpcja oraz większa aktywność inwestorów na rynku niemieckim w różnych sektorach gospodarki.


Wydatki prywatnych gospodarstw wzrosły średnio o +0,8%. Także wydatki państwa poszły w górę o +0,6%. Jeżeli chodzi o inwestycje, to największy wzrost odnotowano w sektorze inwestowania w maszyny, urządzenia oraz pojazdy (w tym w samochody), gdzie wzrost nastąpił o +2,9%. Jednak w branży budowlanej nie odnotowano już tak dobrych wyników, gdyż w trzecim kwartale 2011 roku spadła liczba inwestycji budowlanych o dokładnie -0,7%. Powodem tego jest zarówno pora roku, jak i fakt, że niemiecka gospodarka na początku 2011, a więc w pierwszym kwartale, zanotowała nieprawdopodobny wzrost. Także patrząc z perspektywy dłuższego okresu czasu również i branża budowlana znajduje się w Niemczech w bardzo dobrym punkcie, o czym świadczą liczne inwestycje budowlane.

Eksport towarów i usług wzrósł o +2,5%, natomiast import o +2,6%. Zatem różnica pomiędzy eksportem a importem wynosi zaledwie 0,1 punktu procentowego.

Krajowy produkt brutto w trzecim kwartale 2011 roku był wyższy o +2,5% w stosunku do trzeciego kwartału 2010 roku.

Ciekawe spostrzeżenia dostrzeżemy porównując w Niemczech liczbę osób posiadających siłę nabywczą. W roku 2011 odnotowujemy w Niemczech 41.200.000 osób, które posiadają siłę nabywczą. Jest to dokładnie o 495.000 osób więcej niż rok temu. Z całą pewnością do wzrostu siły nabywczej w Niemczech przyczynił się po części fakt, że od 01.05.2011 pracownicy z krajów należących do Unii Europejskiej od 2004 roku, mogą podejmować legalne zatrudnienie w Niemczech. Wzrosła także produktywność pracy. W trzecim kwartale 2011 roku jest ona większa o +1,3% w stosunku do trzeciego kwartału 2010.

Jeśli chodzi o wartość dodaną brutto we wszystkich sektorach niemieckiej gospodarki, to porównując ten sam okres pomiędzy rokiem 2010 a 2011 należy stwierdzić, iż w roku 2011 zanotowano wzrost o 2,6%. Największy skok odnotowuje działalność gospodarcza związana z obróbką. Tu wzrost zanotowano aż o +8,5%. W sektorze usług zanotowano wzrost 0 +2,9%. Także w handlu, gastronomii oraz transporcie nastąpił wyraźny wzrost o +2,8%. Jak już zostało nadmienione, jedynie w budownictwie wzrost nie był aż tak duży, ale mimo wszystko wyniósł +0,8%.

Zważywszy na to, że Niemcy jeszcze w roku 2009 znajdowały się w kryzysie, to wynik gospodarczy uzyskiwany w przeciągu 2011 roku jest naprawdę dobry. Prognozy gospodarcze pozwalają z optymizmem patrzyć na przyszłość gospodarczą Niemiec, co pozytywnie odbija się zarówno na standardzie życia ludzi w Niemczech, jak i na zasobach finansowych niemieckich przedsiębiorstw. Tendencja ta powinna nie tylko utrzymać się przez cały 2011 rok, ale także objąć rok 2012. Zatem także w roku 2012 Niemcy jako kraj zamieszkania i działalności będą bardzo atrakcyjne dla wielu polskich pracowników i polskich firm.

Źródło: Urząd Statystyczny.


Bitte JavaScript aktivieren um das GOYAX Börsen Widget anzuzeigen!