Liczba nowych firm w Niemczech

W całym 2011 roku odnotowano w Niemczech mniejszą liczbę zarejestrowanych działalności gospodarczych. Całkiem prawdopodobnie jest to spowodowane otwarciem w 2011r. niemieckiego rynku pracy dla pracowników z Europy Wschodniej. Gdy porównamy liczbę zarejestrowanych w Niemczech firm w roku 2011 z danymi z tego samego okresu w 2010 roku, to zauważymy spadek o 3,8%.

Spadek liczby zarejestrowanych firm widać szczególnie w sektorze małych firm, na który to sektor składają się głównie firmy jednoosobowe. Tutaj spadek pomiędzy rokiem 2011 a rokiem 2010 wyniósł już 5,5%, co oznacza tyle, że w tym samym okresie roku 2011 było o 225.000 mniej zarejestrowanych firm, niż jeszcze rok wcześniej.

Porównanie liczby nowo-zarejestrowanych firm też nie wyglądało w roku 2011 najlepiej. W porównaniu z rokiem 2010. Wprawdzie procentowo nie widać aż tak dużej różnicy, gdyż spadek nastąpił o 6,5% w skali roku, to gdy jednak przełożymy to na faktyczną liczbę nowo-zarejestrowanych firm w roku 2011 to zauważymy, że rok wcześniej było o aż bagatela 625.000 więcej nowo-powstałych podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z przewidywaniami Urzędu Statystycznego rok 2011 powinien zamknąć się z łączną liczbą zarejestrowanych podmiotów o dużym znaczeniu gospodarczym na poziomie 118.000. W sektorze małych firm ma być w okresie 01.01.2011-31.12.2011 zarejestrowanych 544.000. Z kolei w sektorze dużych firm na koniec 2011 roku przewiduje się 146.000 zarejestrowanych podmiotów.

Źródło: Urząd Statystyczny.