Prognoza inwestycji budowlanych na 2012

Polskie firmy budowlane coraz bardzie przyglądają się postępowi i perspektywom, jakie stawia przed nimi rozwój niemieckiego rynku budowlanego. W szczególności w dobie spodziewanego kryzysu gospodarczego jedyną ucieczką dla polskich firm budowlanych może być podjęcie zleceń w Niemczech. Jednak jak niemiecki rynek budowlany będzie kształtował się w 2012 roku ?

Aby dokładnie przeanalizować ten niezwykle trudny rynek, na którego wpływ ma wiele czynników, to nie można bazować tylko na opinii jednego naukowca specjalizującego się w badaniu koniunktury rynku budowlanego, a raczej skierować się ku badaniom różnych grup naukowych. Dopiero po takiej analizie można wyciągnąć jakieś wnioski, które uprawdopodobnią sytuację rynkową. W celu zbadania niemieckiego rynku budowlanego pod kątem ewentualnego wzrostu lub też spadku koniunktury w arcyważnym roku 2012, posłużyliśmy się opracowaniami aż 8 różnych instytucji gospodarczych. To powinno nam zobrazować średnią i ocenić perspektywy stojące przed branżą budowlaną w 2012 roku.

Prognoza inwestycji budowlanych na rok 2012 przedstawia się w następujący sposób pod kątem zmian w procentach i odnośnie stałych cen :

Badanie RWI z 14 września 2011                              +0,5

Badanie HWWi z 14 grudnia 2011                             +0,7

Badanie DIW z 6 października 2011                          +1,0

Badanie WF z 13 października 2011                          +1,3

Badanie IWH z 14 września 2011                              +1,5

Badanie SVR z 9 listopada 2011                               +1,5

Badanie ifo z 14 grudnia 2011                                   +1,6

Badanie IfW z 13 września 2011                               +1,7

Wszystkie ważniejsze instytuty badawcze w Niemczech stawiają tezę, że rok 2012 będzie korzystnym rokiem dla branży budowlanej w Niemczech. Planowany wzrost ma nastąpić w przedziale od 0,5% do 1,7%. Żadna z tych szanowanych i znanych instytucji ani nie przewiduje bessy, ani też jakiegoś załamania rynku w związku z zapowiadaną drugą falą kryzysu gospodarczego. Oczywiście rzeczywistość gospodarcza jak zwykle zweryfikuje badania naukowców, ale mimo wszystko można patrzeć optymistycznie w przyszłość, gdyż zleceń w sektorze budowlanym nie powinno zabraknąć. Wartym podkreślenia jest fakt, że już rok 2010 oraz rok 2011 przyniosły wzrost na rynku budowlanym w Niemczech, a więc rok 2012 ma być jedynie kontynuacją tej dobrej passy.

Źródło: Związek Niemieckiej Branży Budowlanej.