Średnia wysokość wynagrodzenia w Niemczech

Pracując w Niemczech powinniśmy porównać wysokość naszych zarobków ze średnią wysokością osiąganych dochodów dla naszej branży. W poniższym zestawieniu zostały ujęte średnie zarobki uzyskiwane przez poszczególne grupy zawodowe w roku 2011. Dzięki temu zestawieniu będzie nam łatwiej sprawdzić, czy osiągane zarobki przez nas samych są zbliżone do średniej krajowej, czy też może zarabiamy za mało. Pamiętając o tym, że w Niemczech obowiązują stawki minimalne wynagrodzenia, ustawodawca niemiecki gwarantuje nam pewien określony pułap zarobków, który powinien zapewnić nam życie na przyzwoitym poziomie. Natomiast nasze rozważania i przede wszystkim kalkulacje powinny pójść w tym kierunku, czy aby nasze wynagrodzenie nie odstaje za bardzo od średniej płaconej za pracę w Niemczech. Z roku na rok płace w Niemczech są w większości branż i sektorów podwyższane oraz dopasowywane do warunków ekonomicznych. Większość pracowników z Polski zatrudnionych w Niemczech otrzymuje wprawdzie wynagrodzenia powyżej obowiązujących stawek minimalnych, co i tak nakazują pracodawcom niemieckie przepisy w tym zakresie, ale już niekoniecznie pracownicy ci otrzymują średnie wynagrodzenie płacone w branży. Problem dotyczy przede wszystkim polskich pracodawców, którzy zatrudniają polskich pracowników po stawkach minimalnych, czym mocno odchylają się od średnich stawek płaconych pracownikom na tych samych stanowiskach pracy. Dokładnie ustawowo określone „to samo stanowisko pracy” wymaga od pracodawców wypłacenia pracownikowi takiego samego wynagrodzenia, jakie w tym samym zakładzie pracy otrzymuje inny pracownik wykonujący tę samą pracę i mający te same kwalifikacje. Zatem w niemieckich zakładach pracy istnieje teoretycznie mniejsze ryzyko zbyt niskiego wynagradzania pracowników, co i tak przecież nie idzie w parze z niemieckim prawem i by je zwyczajnie naruszało. Warto śledzić wzrost średnich wynagrodzeń płaconych w Niemczech w poszczególnych branżach, aby zobrazować sobie sytuację na rynku pracy pod kątem kondycji finansowych oraz wartości pracy w ujęciu ekonomiczno-finansowym.

Średnia wysokość wynagrodzenia brutto w Niemczech za rok 2011 :

Wychowywanie i udzielanie lekcji: wzrost o 1,2%, średnia płaca 3.879 Euro.

Służba publiczna: wzrost o 1,5%, średnia płaca 3.170 Euro.

Zaopatrzenie w energię: wzrost o 2,2%, średnia płaca 4.350 Euro.

Segregacja odpadów: wzrost o 2,3%, średnia płaca 2.936 Euro.

Branża hotelarska: wzrost o 2,8%, średnia płaca 1.950 Euro.

Służba zdrowia: wzrost o 2,9%, średnia płaca 3.249 Euro.

Komunikacja: wzrost o 3,2%, średnia płaca 4.358 Euro.

Handel: wzrost o 3,5%, średnia płaca 3.065 Euro.

Branża budowlana: wzrost o 3,6%, średnia płaca 2.803 Euro.

Usługi techniczne i naukowe: wzrost o 3,8%, średnia płaca 4.121 Euro.

Usługi finansowe i ubezpieczenia: wzrost o 4,6%, średnia płaca 4.332 Euro.

Górnictwo: wzrost o 4,7%,  średnia płaca 3.698 Euro.

Usługi gospodarcze: wzrost o 4,9%, średnia płaca 2.141 Euro.

Przetwórstwo: wzrost o 7%, średnia płaca 3.455 Euro.

Działalność produkcyjna: wzrost o 6,3%, średnia płaca 3.381 Euro.

Działalność usługowa: wzrost o 2,9%, średnia płaca 3.269 Euro.

Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.