Stawki wynagrodzenia minimalnego w pracy czasowej

Niemcy zaczynają na poważnie walkę z agencjami pracy ze wschodniej Europy, które próbują dostarczać tanich pracowników na niemiecki rynek pracy. Po otwarciu rynku pracy, które miało miejsce w maju 2011 roku, do Niemiec napływają wypożyczani pracownicy głównie z Polski, Czech i Słowacji. Aby przeciwdziałać niekontrolowanemu rozwojowi segmentu związanego z wypożyczaniem pracowników, Niemcy po raz pierwszy wprowadzają u siebie wraz z rokiem 2012 nowe uregulowania prawne, które mają za cel zapobieganie zbyt niskiemu wynagradzaniu pracowników wypożyczanych.

Wraz z dniem 1 styczeń 2012 wchodzi w Niemczech w życie po raz pierwszy rozporządzenie, które wprowadza dolną granicę zarobków w branży pracy czasowej. Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy jest zróżnicowana w zależności od regionu Niemiec.

Stawka minimalna wynagrodzenia godzinnego obowiązująca w Niemczech od 01.01.2012 wynosi:

7,89 Euro w Landach Zachodnich

7,01 Euro w Landach Wschodnich i Berlinie

Co więcej, w trakcie roku 2012 stawka wynagrodzenia minimalnego zostanie jeszcze podniesiona i to zarówno na zachodzie kraju, na wschodzie kraju, jak i w stolicy. Stawka wzrośnie wraz z dniem 1 listopad 2012 i zostanie najprawdopodobniej utrzymana do dnia 31 październik 2013 roku, gdyż właśnie do tego dnia obowiązuje przytoczone rozporządzenie. Po tej dacie najprawdopodobniej wejdzie w życie nowe rozporządzenie, które określi nową (wyższą) stawkę obowiązującą od listopada 2013.  Póki co wszystkie agencje pracy muszą stosować się do aktualnego rozporządzenia i zgodnie z jego wytycznymi stosować minimalną stawkę wynagrodzenia w sektorze pracy czasowej.

Stawka minimalna wynagrodzenia godzinnego obowiązująca w Niemczech od 01.11.2012 wynosi:

8,19 Euro w Landach Zachodnich

7,50 Euro w Landach Wschodnich i Berlinie

Wszystkie te działanie służą temu, aby pracownik wypożyczany niemieckiej firmie – niezależnie od kraju pochodzenia pośrednika oraz pracownika – zarabiał na pewnym ściśle określonym poziomie i aby firmy ze wschodniej Europy nie stosowały wynagrodzeń dumpingowych. Rozporządzenie chroni bowiem niemiecki rynek pracy przed tanią konkurencją z zagranicy.

Stawka minimalna wynagrodzenia pracowników czasowych ma być według zapewnień pani Minister von der Leyen wyrównana wkrótce do poziomu wynagrodzenia pracowników mających umowy bezpośrednio z pracodawcami. Najprawdopodobniej nastąpi to pod koniec 2013 roku. Wtedy w zamyśle ustawodawcy wynagrodzenie pracownika wypożyczanego ma być równe wynagrodzeniu każdego innego pracownika.

Źródło: Informacja prasowa niemieckiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.