Inwestycje dadzą 60.000 nowych miejsc pracy w przemyśle

Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa opublikowała raport dotyczący planowanych inwestycji w niemieckim przemyśle. Dzięki inwestycjom w roku 2012 przybędzie 60.000 nowych miejsc pracy w branży przemysłowej. Według najnowszego raportu niemiecki przemysł nie tylko znajduje się w dobrym położeniu, ale także planowane inwestycje oraz wzrost zatrudnienia przewyższają dotychczasową średnią znaną z poprzednich lat.

W roku 2012 produkcja przemysłowa podniesie się o dokładnie 0,5%. Jest to naprawdę duży wzrost, gdyż wiedząc o tym, iż przyrost w skali całej gospodarki wyniesie 1%, to w tym ujęcie prognoza dla branży przemysłowej wypada wyśmienicie. Połowę przyrostu należy zawdzięczać samemu tylko przemysłowi.

Z całości wszystkich przeprowadzanych inwestycji w Niemczech w 2012 roku te najważniejsze będą przeprowadzane właśnie w przemyśle. Aż co trzecie niemieckie przedsiębiorstwo chce w 2012 roku rozbudować swoje przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia większej wydajności produkcyjnej, co przy generalnie nieco „uśpionych” inwestycjach w ostatnich latach działania te napędzą gospodarkę w Niemczech. Więcej niż połowa niemieckich przedsiębiorstw chce przynajmniej na takim samym poziomie utrzymać inwestycje. To działanie jest najlepszym dowodem na to, że Niemcy jako kraj i ośrodek gospodarczy nadal wzbudzają ogromne zaufanie wśród inwestorów, którzy decydują się właśnie zainwestować w Niemczech.

Planowane inwestycje będą odbywały się w zgodzie z normami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska, a co więcej, sama ochrona środowiska dla 16% inwestorów jest najważniejszym wyznacznikiem dla planowanych na 2012 rok inwestycji. W związku z tym, że w Niemczech drożeje energia, to niemieckie zakłady produkcyjne stawiają w swoich przedsiębiorstwach na produkcję urządzeń energooszczędnych, które nie tylko będą chroniły środowisko naturalne, ale także przyczynią się do oszczędności energii i surowców. 90% niemieckich przedsiębiorstw produkcyjnych uważa, iż koszty energii należy dopasować do aktualnych wymogów rynku, gdyż zbyt wysokie ceny energii zastopują rozwój rynku. W ich zgodnej opinii niemieckiej infrastrukturze są potrzebne konkurencyjne ceny.

22% niemieckich zakładów produkcyjnych zakłada na 2012 rok polepszenie w sferze biznesu i zarobku, natomiast 61% zakłada stały rozwój i zyski z prowadzonej działalności. Razem daje to 83% i oznacza, że zdecydowana większość niemieckich firm w branży przemysłowej będzie osiągała w 2012 roku profity z prowadzonej działalności. Szczególnie pozytywnie wygląda sytuacja dla firm przemysłowych z takich sektorów jak:  budowa pojazdów, przemysł meblarski, przemysł farmaceutyczny, budowa maszyn oraz elektronika. Tam też pracownicy z Polski znajdą zapewne zatrudnienie. Dzięki dodatkowym 60.000 miejscom pracy, które w 2012 roku pojawią się i będą wymagały zapełnienia, najwięcej wolnych stanowisk pracy będzie można znaleźć przede wszystkim w branży metalowej i elektrycznej.

Źródło:  Na podstawie raportu przemysłowego na 2012 przygotowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową.