Praca i życie w Niemczech

Niemiecki rynek pracy rozwija się bardzo dobrze, a liczba osób czynnych zawodowe nie była  w Niemczech nigdy tak duża jak teraz i po raz pierwszy w historii przekroczyła pułap 41 milionów. W Niemczech jest najniższe od niepamiętnych lat bezrobocie, co powoduje zwiększoną liczbę pracowników mających pracę. Średnia statystyka w przeciągu 2011 roku pokazuje, że aż 41,04 miliona osób jest czynnych zawodowo, co stawia Niemcy w tej klasyfikacji na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej.

W przeciągu zaledwie jednego roku liczba osób czynnych zawodowo wzrosła w Niemczech o 535.000 osób. Wynik 41,04 miliona czynnych zawodowo udało się uzyskać dzięki wzrostowi rocznemu na poziomie 1,3%.

Tak oto kształtowała się w Niemczech struktura osób czynnych zawodowo przez cały 2011 rok:

Liczba osób czynnych zawodowo łącznie: 41.094.000.

Liczba osób czynnych zawodowo w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie: 663.000.

Liczba osób czynnych zawodowo w produkcji: 7.689.000.

Liczba osób czynnych zawodowo w branży budowlanej: 2.421.000.

Liczba osób czynnych zawodowo w usługach: 30.321.000.

Dzięki planowanym inwestycjom w gospodarce i przemyśle zdecydowana większość niemieckich firm utrzyma w 2012 roku zatrudnienie, a wiele firm je nawet zwiększy poprzez przygotowanie nowych miejsc pracy.  Dlatego w kontekście pracy w Niemczech w roku 2012 o miejscowym rynku pracy można mówić w samych superlatywach. Pomyśleć, że jeszcze w 2005 roku poziom bezrobocia w Niemczech wynosił około 5 milionów bezrobotnych, co przy wyniku z początku 2012 roku wydaje się już aż nieprawdopodobne.

Również poziom życia w Niemczech wzrasta, gdyż konsumenci jak nigdy dotąd wydawali mnóstwo pieniędzy na konsumpcję prywatną. Rok 2011 był dla konsumentów w Niemczech najlepszym rokiem od 10 lat. Prywatna konsumpcja wzrosła o 1,2% w porównaniu z 2010 rokiem.

Prognoza na rok 2012 wychodzi bardzo optymistycznie. Prywatna konsumpcja wzrośnie w przeciągu całego 2012 roku o spodziewany 1%, zatem poziom konsumpcji będzie tylko trochę niższy, niż miało to miejsce w 2011 roku.

Źródło: Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.