Nowe miejsca pracy i wzrost wynagrodzenia w branży Fastfood

Niemiecka spółka Mc Donald’s przygotowała pracę dla kolejnych 3.000 osób w swoich restauracjach szybkiej obsługi znajdujących się w Niemczech. Jest to szansa dla pracowników z Polski nie posiadających jakiś szczególnych kwalifikacji i umiejętności językowych.

Do tej pory w Niemczech poszukiwano głównie fachowców, a praca dla osób niewykwalifikowanych była raczej domeną Holandii. Jednakże branża Fastfood znajduje się w Niemczech w rozkwicie. Zatrudnienie w samych tylko największych 10 sieciach restauracji szybkiej obsługi  znajduje obecnie ok. 95.000 osób. W całej branży Fastfood jest zatrudnionych w Niemczech ponad 150.000 ludzi.

Grubo ponad 60% pracowników to kobiety. 8% pracowników ma więcej niż 50 lat, a 12% pracowników ma mniej niż 20 lat. Zatem jest to perspektywa pracy zarówno dla ludzi młodych i starszych, którzy mają problem ze znalezieniem w swoim wieku zatrudnienia.

W przeszłości zarobki pracowników zatrudnionych w restauracjach typu Fastfood kształtowały się w przedziale od 6,50 Euro do 7,05 Euro za godzinę pracy. W niektórych sieciach pracownicy zarabiali 7,50 Euro w ciągu godziny. Stawki wynagrodzenia zgodnie z obowiązującą umową taryfową wzrosły w tej branży wraz z dniem 01.12.2011 o +3 %, natomiast następna podwyżka płac jest planowana na 01.06.2013 i wtedy płace wzrosną o +2,8 %.

Oto najwięksi pracodawcy branży Fastfood w Niemczech:

Mc Donald’s posiada na terenie kraju 1.386 restauracji i zatrudnia 64.099 pracowników. Roczny obrót netto wynosi w Niemczech ponad 3 miliardy Euro.

Burger King posiada na terenie kraju 706 restauracji i zatrudnia 24.827 pracowników. Roczny obrót netto wynosi w Niemczech 750 milionów Euro.

Nordsee posiada na terenie kraju 344 restauracje i zatrudnia 6.160 pracowników. Roczny obrót netto wynosi w Niemczech 300 milionów Euro.

Vapiano posiada na terenie kraju 44 restauracje i zatrudnia 2.967 pracowników. Roczny obrót netto wynosi w Niemczech ponad 100 milionów Euro.

Kentucky Fried Chicken posiada na terenie kraju 72 restauracje i zatrudnia 2.490 pracowników. Roczny obrót netto wynosi w Niemczech ponad 100 milionów Euro.

Pizza Hut posiada na terenie kraju 63 restauracje i zatrudnia 2.624 pracowników. Roczny obrót netto wynosi w Niemczech 54 milionów Euro.

Obroty całej branży w Niemczech osiągają poziom 35 miliardów Euro rocznie, z czego tylko 1/3 wspomnianej kwoty wypracowują restauracje należące do grupy 100 największych sieci Fastfood. Natomiast aż 2/3 obrotów osiągają mniejsze restauracje szybkiej obsługi.

Źródło: Umowa taryfowa dla sektora gastronomii systemowej. Informacje podane przez koncerny do publicznej wiadomości.