Wpływ niemieckiej emerytury na finanse Polaków

Polacy pobierający niemieckie emerytury w 98% nie są zadowoleni z jej wysokości. Emeryci skarżą się na zbyt niskie świadczenia emerytalne, zbyt duże obciążenia podatkowe i za wysokie koszty transferu świadczenia z Niemiec do Polski.

Spośród docelowej grupy 1.000 Polaków korzystających z niemieckiego systemu emerytalnego, osoby te pobierają niemieckie emerytury w większości dzięki okresom składkowym zaliczonym w Niemczech. Prawie wszyscy zapytani emeryci nie są zadowoleni z kwot otrzymywanego świadczenia, gdyż dla wielu z nich emerytura wypłacana przez niemiecki Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo niska i nie starcza na bieżące i naprawdę niezbędne potrzeby emerytów. Wszystko za sprawą niskich składek odprowadzanych jeszcze w okresie zatrudnienia przez ówczesnych pracodawców. W większości były nimi firmy budowlane i Leihfirmy, które opłacały składkę emerytalno-rentową w śmiesznie niskich kwotach, a pracownikom płaciły oficjalnie minimalną stawkę wynagrodzenia. To przyczyniło się do tego, iż dzisiaj dawni pracownicy firm budowlanych i Leihfirm otrzymują świadczenia od kilkunastu do kilkudziesięciu Euro niemieckiej emerytury miesięcznie po przepracowaniu wielu lat w Niemczech, często 6-7 dni w tygodniu po 10-14 godzin na dobę. Świadczenia emerytalne oczywiście nie starczają im na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Pomimo, iż emeryci w większości znają i rozumieją przesłanki związane z wprowadzenie ustawy nakazującej opodatkowanie emerytur, to mimo wszystko skarżą się na obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego z tytułu pobieranej emerytury bądź renty. Głównie za sprawą uciążliwości administracyjnych. Jeszcze większe niezadowolenie Polaków pobierających niemieckie emerytury budzi kwestia kosztów związanych z otrzymywaniem świadczenia emerytalnego na konto otwarte w Polsce. Emeryci skarżą się na podatek odprowadzany w Polsce od emerytury już opodatkowanej w Niemczech, a także na zbyt wysokie koszty przelewów z Niemiec do Polski, które uszczuplają świadczenie emerytalne nawet o połowę, co jednocześnie sprawia, że pobieranie emerytury staje się nieopłacalne.

Do grupy 2% zadowolonych z wysokości niemieckiego świadczenia emerytalno-rentowego należą w głównej mierze osoby pobierające emeryturę za służbę wojskową i stopień inwalidztwa. Tu często kwota wypłacanego świadczenia sięga powyżej 1.000 Euro, jednak niewiele jest takich osób, którym wypłacanie tak dużej kwoty świadczenia w ogóle przysługuje.

Jak na wysokość emerytur reagują przykładowo sami Niemcy ? Otóż większość z nich jest zdania, że generalnie wysokość niemieckich emerytur jest za mała o 600 Euro w przeliczeniu na jednego emeryta. Tyle bowiem brakuje przeciętnemu niemieckiemu emerytowi na zaspokojenie swoich tylko bieżących i naprawdę niezbędnych potrzeb. Tylko 15% Niemców planuje w najbliższym czasie odłożyć więcej pieniędzy na zabezpieczenie starości.

Opracowanie własne. Badanie własne. Porównanie do badań Niemieckiego Instytutu Demoskopii.