Struktura zatrudnienia w budownictwie

Dokładnie 10% niemieckiego krajowego produktu brutto powstaje właśnie dzięki branży budowlanej. Rocznie branże budowlana w Niemczech osiąga obrót na poziomie 250 miliardów Euro i jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki.

W branży budowlanej pracuje 2,2 miliona osób czynnych zawodowo, co przekłada się na 5,5% ogółu wszystkich pracujących w Niemczech. Ogólnie ujmując rzecz branża budowlana jest swego rodzaju ogromnym pracodawcą, dzięki któremu zatrudnienie znajduje wielu obcokrajowców, w tym i Polacy.

Niemiecka branża budowlana wytwarza statystycznie najwyższą krajową wartość dodaną brutto. Każde 1 Euro wydane w Niemczech na inwestycje budowlane zwiększa popyt o ponad 2 Euro. Prace budowlane wykonywane przez niemieckie firmy w sektorze budownictwa są warte ponad 20 miliardów Euro rocznie. Koszt inwestycji budowlanych w przeliczeniu na 1 mieszkańca  kraju wynosi około 3.000 Euro. Firmy budowlane dużej i średniej wielkości dysponują stosunkowo silnym lobby w postaci Stowarzyszenia Niemieckiej Branży Budowlanej, która to reprezentuje interesy pracodawców. Stowarzyszenie zrzesza jako członków 70.000 firm budowlanych.

W taki oto sposób kształtuje się średnia struktura kosztów w niemieckiej firmie budowlanej:
koszty podwykonawców  32,4%, koszt materiałów 26,2%, koszty najmu 3,1%, odpisy 1,9%, koszty usług zewnętrznych 1,5%, odsetki z tytułu kapitału obcego 0,6%, koszty podatków 0,5% oraz koszty personelu 25,3%. Na koszt personelu składają się koszty ubezpieczenia społecznego w wysokości 6,2% oraz zarobki pracowników brutto w wysokości 19,1%.

Koszty personelu w poszczególnych sektorach przemysłu budowlanego (zarobki brutto + ubezpieczenie społeczne):
budownictwo naziemne – koszt pracowników 23,7%
inżynieria lądowa – koszt pracowników 29%
budownictwo drogowe – koszt pracowników 25,6%
budowa tras kolejowych – koszt pracowników 32,5%
budowa tuneli i mostów – koszt pracowników 27,4%
budownictwo użyteczności publicznej – koszt pracowników 37,4%

Prawie połowa wszystkich firm budowlanych w Niemczech to firmy małe, w których bądź 1 osoba pracuje jako właściciel firmy, bądź też zatrudniające do 19 pracowników. Z ogółu wszystkich firm budowlanych aż 46,4% znajduje się w przedziale zatrudnienia pomiędzy 1 a 19 osób. 20,6% firm budowlanych zatrudnia od 20 do 49 pracowników. Nieco więcej firm, bo 23,2% zatrudnia pomiędzy 50 a 199 pracowników.

Pozostałe firmy sektora budowlanego w Niemczech zatrudniają powyżej 200 pracowników, co daje tej grupie firm tylko 9,8% udziału w rynku budowlanym w przeliczeniu na liczbę firm. Dzieje się to dlatego, że te największe firmy budowlane wygrywają wprawdzie przetargi na duże budowle, ale już wykonanie podzlecają średnim i mniejszym firmom.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przeliczeniu na osiągane obroty. Te najmniejsze firmy, które zatrudniają od 1 do 19 osób mają udział w rynku trochę większy niż 1/3, tj. 34,2% obrotów osiąganych w budownictwie. Firmy zatrudniające pomiędzy 20 a 49 pracowników osiągają obroty na poziomie 21,4%. Z kolei 29,4% obrotu wypracowują te firmy budowlane, które zatrudniają od 50 do 199 pracowników. Udział tych największych firm, które zatrudniają powyżej 200 pracowników sięga 14,9%.

Jedną rzecz trzeba jednak wyraźnie podkreślić – otóż małe firmy budowlane, które zatrudniają do 19 pracowników, stanowią 90,2% wszystkich firm sektora budowlanego w Niemczech.   

Źródło: dane statystyczne i wynagrodzenia minimalne.