Lepsze zarobki na niemieckich warunkach zatrudnienia

Polacy wyjeżdżający do pracy w Niemczech powinni wybierać jedynie te oferty pracy, które gwarantują im niemieckie warunki zatrudnienia i odrzucać oferty bazujące na zatrudnieniu w Polsce i oddelegowaniu do Niemiec. Różnicę stanowią bowiem finanse.

Powodów finansowych przemawiających za niemieckimi warunkami pracy jest kilka. Przede wszystkim średnie wynagrodzenie brutto wynosi w Niemczech 3.311 Euro. Za godzinę pracy płaci się średnio 29,90 Euro. W ciągu tylko ostatnich 12 miesięcy zarobki brutto wzrosły o +3,4%,  płace realne o +1,1%, a zarobki gwarantowane w umowach taryfowych o +1,5%. Pracownik zatrudniony w Niemczech może ponadto liczyć na dłuższy niż w Polsce płatny urlop, pieniądze na święta Bożego Narodzenia (Weihnachtsgeld) oraz gratyfikacje finansowe. Po półrocznej pracy dochodzi prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego. Wszystko to powoduje, że praca w Niemczech na niemieckich warunkach jest finansowo bardziej opłacalna od pracy w Niemczech na polskich warunkach.

Wynagrodzenia pracownicze wzrosły w Republice Federalnej Niemiec w przeciągu ostatnich 20 lat aż o +47,5% co wskazuje dobitnie na fakt, że poziom wynagradzania w Niemczech stale od lat podnosi się. Dzięki temu korzystają finansowo  oprócz Niemców także Polacy zatrudnieni nad Renem pod warunkiem, że nie ulegną namowom polskich firm, które proponują im polskie warunki pracy w Niemczech ze składkami odprowadzanymi do polskiego ZUS-u oraz sztucznie zaniżanymi stawkami wynagrodzenia.

Nie tylko teraz większe finanse zapewniają niemieckie warunki zatrudnienia. Również przyszła emerytura będzie wyższa, jeżeli składki ubezpieczenia społecznego będą przez pracownika odprowadzane w Niemczech. Niemiecka emerytura może okazać się w przyszłości ważną (o ile nie najważniejszą) częścią przychodu emeryta i dać mu godziwe życie na starość. 28.381.000 pracowników na 41.212.000 osób czynnych zawodowo w Niemczech odprowadza swoje składki ubezpieczenia społecznego do niemieckich instytucji ubezpieczeniowych.

Wprawdzie podwyżki wynagrodzeń przyczyniają się wyraźnie do coraz większych kosztów zatrudnienia, to jednak bardzo wzrosła w ostatnich latach, licząc od zjednoczenia, wydajność jednej roboczogodziny. Wydajność pracy wzrosła w Niemczech ogółem o +22,7%, a w przeliczeniu na jedną roboczogodzinę o +34,8%. Pracownicy pracują statystycznie o blisko 10% dłużej, niż w okresie po zjednoczeniu Niemiec, co dodatkowo podkreśla, że pracownicy zatrudnieni w Niemczech są bardzo wydajni. Za tak dobrą wydajność pracownicy powinni być odpowiednio opłacani i ubezpieczani, a to gwarantują im niemieckie warunki pracy.

Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.