Dodatkowe 30 mld EUR wpływów z podatków

Niemiecka gospodarka wypracuje prawie 30 miliardów EUR dodatkowych środków finansowych, które w takiej kwocie wpłynął do kasy państwowej do roku 2016 z tytułu zapłaconych podatków i znacznie zasilą budżet kraju, Landów i gmin.

Dodatkowe wpływy z podatków oznaczają tym samym pojawienie się dodatkowych pieniędzy na opiekę socjalną państwa. W ciągu tylko pierwszego roku do budżetu krajowego wpłynie niekalkulowane wcześniej 2,3 miliarda Euro, a do budżetu Landów dodatkowe 1,5 miliarda Euro. Do tego w tym samym okresie dojdzie 500 milionów Euro, które wpłyną już bezpośrednio do budżetów gmin.

Jest to o tyle dobra informacja, że za coraz większą liczbą uprawnionych w Niemczech do pobierania świadczeń socjalnych, idą także coraz większe pieniądze w budżecie, jakimi dysponują Niemcy. Dzieje się tak na wskutek prosperity niemieckiej gospodarki, której obroty osiągają rekordowy poziom, a zyski z działalności operacyjnej pozwalają na płacenie większych kwot należnego podatku, który zasila skarb państwa. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym środki finansowe w budżecie są rosnące wynagrodzenia i coraz większa liczba zatrudnionych, także z krajów Europy środkowo-wschodniej. Są zatem pieniądze, które można dzielić.

Dla Polaków pracujących i działających w Niemczech fakt zwiększonych wpływów z podatków oznacza stabilną pracę, koniunkturę oraz nadal bardzo socjalne podejście państwa do ochrony praw pracowniczych  i kwestii zachowania odpowiedniego poziomu dochodów rodziny poprzez świadczenia socjalne skierowane ku potrzebom rodziców i dzieci.

W 2013 roku wpływy z podatków wzrosną o 5 miliardów Euro, w roku 2014 o 6,4 miliarda Euro, w roku 2015 o 6,2 miliarda Euro, a w roku 2016 aż o 7,2 miliarda Euro. Do tego dochodzi nadwyżka wpływów do kas socjalnych, która w ciągu tylko jednego roku wyniesie aż 15 miliardów Euro ! Kasy socjalne mają zatem także mnóstwo pieniędzy, która można rozdysponować na cele rodzinne i socjalne.

Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Światowej Gospodarki, danych Ministerstwa Finansów i informacji prasowych.