Otwarcie konta bankowego w Niemczech

Konto jest niezbędne dla każdego, kto w Niemczech podejmuje pracę lub prowadzi zarobkową działalność gospodarczą. Na konto bankowe powinno wpływać comiesięczne wynagrodzenie pracownicze oraz należności za wystawiane rachunki.

Otwarcie konta w banku w Niemczech to bardzo prosta czynność niewymagająca zbyt wielu formalności i będąca w pełni dostępna dla obywateli polskich. Wystarczy posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz posiadać adres zameldowania. Na tej podstawie otwiera się rachunek bankowy. Najbardziej popularnym kontem jest rachunek bieżący (Girokonto) spełniający funkcję typowego rachunku o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym. Koszty prowadzenia konta są zróżnicowane. Konto w niektórych bankach jest oferowane za darmo, ale warunkiem darmowego prowadzenia konta są comiesięczne wpływy w określonych kwotach. Kto jednak otrzymuje regularnie każdego miesiąca pensję na konto, ten nie powinien mieć większych problemów ze spełnieniem tego warunku. Jeżeli jednak otwiera się konto w Niemczech, na które środki finansowe będą wpływały tylko okazyjnie (np. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop lub odszkodowanie finansowe), to trzeba liczyć się w większości banków z miesięcznymi kosztami rzędu od 3 Euro do 6 Euro. Wyjątek stanowią studenci, gdyż wiele banków w Niemczech oferuje studentom darmowe prowadzenie konta i nie wymaga przy tym minimalnych wpływów miesięcznych. Kto posiada konto w niemieckim banku, ten może bez ograniczeń zakładać terminowe lokaty, na których to lokuje się oszczędności. W zależności od stanu konta, wartości posiadanego majątku, wysokości osiąganych zarobków i historii dokonywanych operacji bankowych na koncie, osobie prowadzącej rachunek bankowy może zostać udzielony kredyt (konsumpcyjny, zakupowy lub inny) po złożeniu stosownego wniosku w instytucji bankowej.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.