Wysokość odprowadzanych składek wpływa na wysokość emerytury

Zwieńczeniem pracy w Niemczech jest otrzymanie przez pracownika niemieckiego świadczenia emerytalnego. Ile jednak powinni odkładać każdego miesiąca pracownicy z Polski zatrudnieni w Niemczech, aby po uzyskaniu wieku emerytalnego otrzymać godziwej wielkości emeryturę za okresy przepracowane na terenie Niemiec ?

Legalne zatrudnienie w Niemczech na warunkach niemieckich wiąże się z opłacaniem przez pracodawców obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Tym samym z pensji pracownika co miesiąc potrącana jest składka, którą odprowadza się na konto niemieckiego ubezpieczyciela. Połowę składki płaci pracownik (odciąga się ją z pensji), a połowę składki pracodawca. Oprócz ubezpieczenia obowiązkowego, które związane jest z podjęciem legalnej pracy w Niemczech, pracownik może ubezpieczyć się  dodatkowo dobrowolnie.  Im pracownik jest młodszy i prędzej zaczyna pracę w Niemczech, tym mniej odkłada miesięcznie na późniejszą emeryturę. Jeżeli pracownik w średnim wieku wyjeżdża z Polski za chlebem do Niemiec, to miesięcznie musi już odkładać większe kwoty.

Aby po uzyskaniu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie emerytalne w wysokości 100 Euro miesięcznie, to 20-latek powinien miesięcznie dodatkowo odkładać na emeryturę 16 Euro z pensji, 30-latek już 25 Euro, a 40-latek ponad 40 Euro.

By uzyskać miesięcznie 300 Euro emerytury, 20-latek musiałby płacić składkę w wysokości 45 Euro miesięcznie, 30-latek w wysokości 70 Euro, natomiast 40-latek w wysokości 120 Euro.

By uzyskać miesięcznie 700 Euro emerytury, 20-latek musiałby płacić składkę w wysokości 100 Euro miesięcznie, 30-latek w wysokości 164 Euro, natomiast 40-latek w wysokości 280 Euro.

1.000 Euro emerytury na miesiąc otrzyma ten, kto jako 20-latek zapłaci składkę w wysokości 145 Euro miesięcznie, 30-latek w wysokości 234 Euro, natomiast 40-latek w wysokości 398 Euro.

Niezależnie od tego, czy pracownik płacił składki obowiązkowe lub dobrowolne, jeszcze przed uzyskaniem wieku emerytalnego powinien złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego w Niemczech, a po uzyskaniu wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury złożyć wniosek o wypłacenie świadczenia emerytalnego.

Opracowanie własne na podstawie ustawy emerytalnej oraz danych Niemieckiego Związku Gospodarki Ubezpieczeniowej. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.