Pieniądze na egzystencję dzieci

W Niemczech obowiązują ustawowe kwoty przeznaczone na zapewnienie egzystencji dzieciom. Wynoszą one od 225 Euro do 426 Euro miesięcznie w zależności od wieku dziecka. Im dziecko starsze, tym wyższa kwota należnych pieniędzy.

W Niemczech rodzicom przysługują pieniądze z tytułu posiadania, opieki i wychowywania dzieci. Wysokość wypłacanych świadczeń, w tym wysokość kwot na zapewnienie egzystencji dziecku, ustalana jest najczęściej w drodze rozporządzenia. Zwiększenie kwot następuje także w drodze wydania aktu.

W Niemczech aktualne kwoty pieniędzy na egzystencję dziecka wynoszą :

Dzieci do 5 lat – 317 Euro wraz z Kindergeld, 225 Euro bez Kindergeld.

Dzieci od 6 lat do 11 lat – 364 Euro wraz z Kindergeld, 272 Euro bez Kindergeld.

Dzieci od 12 lat do 17 lat – 426 Euro wraz z Kindergeld, 334 Euro bez Kindergeld.

Egzystencja dziecka zapewniona jest wszystkim dzieciom małoletnim do ukończenia przez nie 18 roku życia, a także w określonych przypadkach zapewniona jest także dzieciom uprzywilejowanym oraz dzieciom pełnoletnim  powyżej 18 lat. Dzieci pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, mogą być także uprzywilejowane, gdy spełnione zostaną przez nie pewne warunki przewidziane ustawą. Otóż dziecko pełnoletnie powyżej 18 lat musi kształcić  się w szkole publicznej, dziecko nie może mieć więcej niż 21 lat, dziecko musi mieszkać przynajmniej z jednym rodzicem i dziecko nie może być zamężne/żonate.

Źródło: informator miesięczny.