Kwoty pieniężne na utrzymania dziecka

Ustawowe kwoty przeznaczone na utrzymanie dziecka (tzw. Kindesunterhalt) zostają zwiększone w Niemczech od dnia 01.01.2013r., a ich ostateczna wysokość uzależniona jest od wysokości zarobku netto rodzica.

W przypadku pracowników z Polski zatrudnionych w Niemczech podajemy obliczone stawki przeznaczone na utrzymanie dziecka dla kilku poziomów zarobków, jaki osiągają średnio Polacy legalnie zatrudnieni na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Dzieci do lat 5

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 317 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 349 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 365 Euro

Dzieci od 6 lat do 11 lat

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 364 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 401 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 419 Euro

Dzieci od 12 lat do 17 lat

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 426 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 469 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 490 Euro

Dzieci powyżej 18 lat

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 488 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 537 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 562 Euro

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.