Wysokość odprowadzanego podatku Umsatzsteuer

Rocznie 3.200.000 firm składa w Niemczech deklaracje Umsatzsteuer-Voranmeldung, a wykazane w nich obroty netto sięgają kwoty 5,7 bilionów Euro. To ogromna kwota pieniędzy z tytułu odprowadzonego podatku VAT.

Dobra koniunktura w Niemczech powoduje, że wzrost obrotów w stosunku rocznym wynosi +8,5% przy wzroście nowych firm na poziomie +1,6%. Największe obroty są osiągane oczywiście w niemieckim przemyśle. Rocznie to ponad 2 biliony Euro. Tuż za przemysłem plasuje się handel, który wypracowuje w Niemczech obrót na poziomie 1,8 miliarda Euro. Obroty w przemyśle i handlu dają razem ponad 2/3 ogółu osiąganych obrotów. Blisko 500 przedsiębiorstw niemieckich osiąga obrót przekraczający magiczną kwotę 1 miliarda Euro, a gdyby podsumować obroty tych przedsiębiorstw, to osiągają one astronomiczną kwotę 1,9 biliona Euro, czyli praktycznie 1/3 wszystkich niemieckich obrotów. Do grona tzw. dużych przedsiębiorstw (Großunternehmen), które osiągają roczne obroty na poziomie przynajmniej 50 milionów Euro należy w Niemczech aż 10.700 przedsiębiorstw, które wypracowują kolejne 30% z ogółu wszystkich niemieckich obrotów. Przedsiębiorstw średniej wielkości (mittelständische Unternehmen) osiągających obrót pomiędzy kwotą 1 miliona Euro a 50 milionów Euro rocznie jest w Niemczech 341.000 i one wypracowują 28%  z ogółu wszystkich niemieckich obrotów. Małych firm w Niemczech jest 2.900.000, a ich procentowy udział w całkowitych obrotach to poniżej 9%. Polskie firmy rejestrujące oddziały lub przedstawicielstwa w Niemczech to w głównej mierze małe firmy osiągające obroty od kilku do kilkuset tysięcy Euro. Firm średniej wielkości o obrotach sięgających po stronie niemieckiej do 50 milionów Euro nie jest zbyt dużo. Z kolei świetnym przykładem polskiej firmy osiągającej miliardowe obroty w Niemczech jest chociażby Orlen Deutschland GmbH, którego obroty w samym tylko 2011 roku wyniosły ponad 3,5 miliarda Euro.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl