Procedurę zwrotu podatku kończy wydanie decyzji podatkowej

Niemieckie Urzędy Skarbowe przed przelaniem zwrotu podatku wydają pisemną decyzję, która określa wysokość zwrotu, wskazuje osobę pomagającą w dokonaniu rozliczeniu i potwierdza konto, na które wpłyną pieniądze.

Niemieckie roczne rozliczenia podatkowe można składać do 4 lat wstecz. Decyzja podatkowa wydawana przez Urzędy Skarbowe w Niemczech jest aktem administracyjnym, którym zawiera informacje dotyczące wysokości zwrotu podatku dochodowego. Decyzja określa kwoty zapłaconego wcześniej podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer), podatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) oraz podatku kościelnego (Kirchensteuer), a także kwotę przyznanego zwrotu lub należnej do uregulowania dopłaty. Jeżeli podatnik w trakcie roku kalendarzowego zapłacił za dużo podatku, to następuje w części lub całości jego zwrot, natomiast jeżeli podatnik odprowadził za mało podatku, to występuje dopłata do podatku.

Na pierwszej stronie decyzji podatkowej odnajdziemy imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, której powierzyliśmy sporządzenie rocznego zeznania podatkowego. Logiczną konsekwencją reprezentowania podatnika przed niemieckim Urzędem Skarbowym jest podanie jego adresu korespondencyjnego, stąd taka informacja znajduje się w lewym nagłówku decyzji. Z punktu widzenia podatnika otrzymującego zwrot podatku bardzo ważne, aby na decyzji podatkowej znalazł się numer konta, na które są kierowane przelewem pieniądze z tytułu zwrotu. Częścią składową decyzji są obliczenia, które wskazują jakie ulgi podatkowe i jakie odpisy zostały w rozliczeniu uwzględnione. Każda decyzja podatkowa zawiera pisemne pouczenie, w którym to znajdują się informacje dotyczące środków zaskarżenia decyzji na wypadek, gdyby podatnik nie zgadzał się z treścią decyzji. Pouczenie informuje o dopuszczalnych przez prawo środkach odwoławczych, o okresie w jakim należy zachować termin oraz określa instytucję, do której to należy kierować odwołanie.

Źródło: Miesięczny Informator.