Finansowe aspekty pracy na stałe w branży samochodowej

Koncerny samochodowe są zobowiązane zatrudnić na stałe pracowników, którzy przez 36 miesięcy byli wypożyczani przez pośrednika. Oznacza to dla pracownika podwyżkę zarobków od +20% do nawet +50%.

Kto przepracuje 3 lata w agencji pracy będąc wypożyczonym do koncernu samochodowego, ten otrzyma umowę o pracę na stałe bezpośrednio od koncernu – o ile agencja pracy nie zwolni wcześniej takiego pracownika. Pomimo przeszkód ze strony wielu pośredników, którzy celowo wypowiadają umowę o pracę przed ukończeniem 3-letniego okresu zatrudnienia, by wprowadzić do zakładu pracy nowego wypożyczanego pracownika i dalej zarabiać na jego pracy, to i tak sporej grupie pracowników wypożyczanych udaje się mimo wszystko uzyskać staż pracy w wymiarze trzech lat i zostają przejęci na listę płac bezpośrednio w koncernie samochodowym. W ostatnich dwóch latach w taki oto sposób koncern VW przejął do siebie na stałe 3.000 pracowników, którzy wcześniej przez trzy lata byli jedynie wypożyczani przez pośredników i również przez nich opłacani przez dużo niższe stawki pomniejszone o zysk pośrednika. W związku z tym, że niemieckie koncerny samochodowe planują docelowo redukować liczbę pracowników wypożyczanych na rzecz pracowników własnych, rysuje się ciekawa perspektywa dla pracowników będących do tej pory na usługach prywatnego pośrednika pracy. Otóż planowo ma zostać zredukowana o połowę liczba pracowników wypożyczanych, a to z kolei wiąże się z przejęciem przez koncern pracowników o najdłuższym stażu pracy u prywatnych pośredników pracy. W tej sytuacji zwiększy się zarobek przejmowanego pracownika, gdyż koncern będzie płacił bezpośrednio pracownikowi, a nie pośrednikowi jak było to wcześniej praktykowane. Za sprawą orzeczenia Krajowego Sądu Pracy dla Berlina i Brandenburgii oraz zapisów niemieckiej ustawy o wypożyczaniu pracowników czasowych przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców w branży samochodowej obowiązek przejęcia w swoje szeregi pracowników zatrudnionych przez dłuższy okres czasu. Dlatego też grono pracowników zostaje przeniesionych z listy płac u pośrednika na listę płac w koncernie samochodowym. Przeniesienie pracownika na bardziej atrakcyjną listę płac w koncernie oznacza automatyczny wzrost zarobków. Zgodne z danymi statystycznymi w samych tylko wschodnich Niemczech różnica w zarobku pomiędzy pracownikiem zatrudnionym na stałe, a pracownikiem wypożyczonym, wynosi +36% na korzyść pracownika zatrudnionego na stałe. W zachodnich Niemczech stawki wynagrodzenia są większe, więc także większe są różnice w zarobkach po przejściu na stałe do koncernu samochodowego. Na zachodzie wzrost zarobku może się zwiększyć nawet o +50%.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl