Skutki podatkowe kryzysu gospodarczego

Straty finansowe Niemiec wynikające ze skutków ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego spowodowały, że podatnicy zarejestrowani w Niemczech jeszcze długo będą je spłacać z własnej kieszeni w postaci podatków. 

Polscy pracownicy i przedsiębiorcy wyjeżdżający w celach zarobkowych do Niemiec nie mają co liczyć na obniżenie stop podatkowych w Niemczech. Podatnicy zarejestrowani w Niemczech i posiadający niemiecki Steuernummer jeszcze długo będą spłacali skutki dawnego kryzysu. Straty finansowe wywołane w Niemczech od 2008 do 2012 roku przez ogólnoświatowy kryzys gospodarczy sięgają kwoty około pół miliarda Euro. Pieniądze te Bundesrepublika musi sobie odbić w latach koniunktury gospodarczej przypadającej na lata 2014-2018. Zatem wysoki wzrost gospodarczy w Niemczech zostanie okupiony wysokimi podatkami, aby z powrotem do budżetu centralnego wróciło utracone w czasie kryzysu 500 milionów Euro. Aby odzyskać te pieniądze, wzrost wpływów ze ściąganych podatków musi wzrosnąć o +20%. Teoretycznie dobra koniunktura i ożywienie gospodarki powinny wpłynąć na obniżenie podatków – ale nie w Niemczech. Tutaj bowiem mamy do czynienia z planem odzyskania utraconych korzyści finansowych przez państwo. Dlatego też ożywieniu gospodarczemu będzie towarzyszyło zwiększanie podatków. W tej sytuacji już teraz Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu ostrzega przedsiębiorców lokujących swoje biznesy w Niemczech przed ogromnymi podatkami obciążającymi uzyskane na terenie Niemiec dochody. Niemcy mają jedną z najwyższych stóp podatkowych na świecie. Średnia wysokość podatków sięga 31,2%. W tej sytuacji polscy pracownicy i przedsiębiorcy pracujący i działający w Niemczech powinni zdać sobie sprawę, iż koszty pracy oraz koszty prowadzenia działalności w Niemczech będą rosły. Adekwatnie do tego będzie jednak sporo wolnych miejsc pracy oraz wolnych zleceń, jednak te będą wymagały odpowiedniego przekalkulowania opłacalności konkretnego zlecenia. Podejmując pracę lub działalność trzeba będzie naprawdę dobrze skalkulować wysokość należnego do zapłacenia w Niemczech podatku, gdyż w przeciwnym razie na źle skalkulowanym zleceniu można zwyczajnie „popłynąć”.

Źródło: Informacje Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu.