Wzrost wynagrodzeń minimalnych w branży pracy czasowej

8,50 EUR w zachodnich Niemczech oraz 7,80 EUR we wschodniej części Niemiec. Tyle wynoszą nowe stawki wynagrodzenia minimalnego obowiązujące względem płacy godzinowej pracowników wypożyczanych.

Pracownicy wypożyczani do Niemiec muszą zarabiać minimum obowiązujące dla danej branży. W przypadku branży pracy czasowej pracownik wypożyczany do zachodnich Niemiec musi zarobić od 1 stycznia 2014r. przynajmniej 8,50 Euro na godzinę, a pracownik wypożyczany do wschodniej części Niemiec 7,80 Euro. Wzrost wynagrodzenia na zachodzie wynosi +3,8% oraz na wschodzie o +4,8%. Pracodawcy są zobowiązani zagwarantować pracownikom pracującym w Niemczech przynajmniej wynagrodzenie minimalne pod groźbą kary finansowej. Kwota minimalnego zarobku systematycznie wzrasta w Niemczech, a do roku 2016 minimalny zarobek w branży pracy czasowej osiągnie na zachodzie kraju pułap 9 Euro na godzinę, a na wschodzie kraju 8,50 Euro na godzinę. Do stosowania tych stawek są zobowiązani także polscy pracodawcy wysyłający swój personel pracowniczy do Niemiec. Przesłanką prawną jest wykonywanie pracy na terenie Niemiec, a więc na obszarze obowiązywania prawa o wynagrodzeniu minimalnym. W momencie podjęcia pracy przez polskiego pracownika w Niemczech już pierwsza jego przepracowana godzina musi być płatna zgodnie ze stawką wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w Niemczech, czyli w 2014r. polski pracownik wypożyczany nie może mieć mniej na godzinę niż 8,50 Euro na zachodzie oraz 7,80 Euro na wschodzie, a najpóźniej do 2016 roku nie mniej niż 9 Euro na godzinę na zachodzie oraz 8,50 Euro na wschodzie. W przypadku złamanie tego prawa pracodawca płaci karę.   

Źródło: stawki minimalne w pracy czasowej, informacje prasowe.