Koniec łatwego delegowania opiekunek do Niemiec !

Firmy zajmujące się zarobkowo opieką (Pflege) podlegają pod ustawowy nadzór niemieckiego Urzędu Celnego, który wymogami i formalnościami utrudnia życie opiekunkom delegowanym z Polski do pracy w Niemczech.

Obowiązek rejestrowania w niemieckim Urzędzie Celnym wszystkich opiekunek delegowanych do pracy w Niemczech oznacza koniec ery łatwego delegowania opiekunek. Po pierwsze branża opieki została otoczona obowiązkowym nadzorem, po drugie wymogi formalne wymuszają na firmach zajmujących się opieką prowadzenie pełnej dokumentacji dot. pracy w Niemczech.

Niemieckie Urzędy Celne powołując się na zapisy niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników, w której to jest zapis o tym, że wszelkie Pflegeleistungen (usługi opieki) podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu w Niemczech, wymagają od polskich pracodawców, aby ci jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia opieki już zgłosili swoją działalność w Niemczech i odpowiednio zarejestrowali opiekunki. W wypadku niedopełnienia obowiązku pracodawcy grozi kara o astronomicznej wysokości. Przyłapanie firmy delegującej do Niemiec opiekunki z Polski bez uprzedniego dokonania rejestracji jest karane sowitą karą pieniężną sięgającą do pół miliona Euro !

Wśród polskich firm delegujących opiekunki do Niemiec nastało poczucie paniki z uwagi na nową rzeczywistość prawną. Większość firm nie dokonywała obowiązkowej rejestracji w Niemczech, jednak firmy te wystawiały do Niemiec rachunki za swoje usługi. Wystawiony niemieckiemu kontrahentowi rachunek to dokument, który potwierdza otrzymanie pieniędzy za usługę świadczenia opieki, a to już wystarczy, aby ukarać firmę, która nie dokonała zgłoszenia i rejestracji. Niemieccy zleceniodawcy, którymi najczęściej są osoby prywatne, otrzymują refundację kosztów poniesionych na zaangażowanie opiekunki, co umożliwia Pflegeversicherung. Tym samym polskie firmy wystawiając rachunek za opiekę są na celowniku niemieckich urzędów, gdyż urzędy mają dostęp do tychże rachunków. Na ich podstawie urzędy zdobywają informacje na temat firm z Polski, które świadczyły opiekę w Niemczech. Jeżeli widniejąca na rachunku polska firma nie dokonała zgłoszenia i rejestracji, to jest wzywana do dokonania obowiązków na niej ciążących pod rygorem kary pieniężnej sięgającej do 500.000 Euro.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl