Pracownicy załamani skutkami lat pracy na delegacji

Większe zarobki, wyższe emerytury i pewniejsze wynagrodzenie pracowników to główne plusy nowych zasad delegowania. Pracodawcom nie w nos nowe uregulowania, gdyż nie mogą już kombinować na składkach.

Pracownicy załamywali się, gdy po wielu latach pracy w Niemczech okazywało się, że ich emerytura to raptem kilka marnych groszy. Stare zasady delegowania personelu zagranicę wiązały się z wypłacaniem większości wynagrodzenia pracownikowi w postaci diety. Tak naprawdę pracownik zarabiał minimum krajowe obowiązujące w Polsce, a zarobek podwyższały diety wypłacane za okres przebywania w delegacji. Sytuacja była o tyle niezdrowa, że pracodawcy w starym modelu zaniżali wysokość składek ZUS-owskich, co przekładało się na bardzo niską emeryturę otrzymywaną w przyszłości. Składki bowiem były płacone od wynagrodzenia minimalnego, a nie od wynagrodzenia faktycznego pracownikowi wypłacanego, a więc podwyższonego o diety. Pracownicy, którzy wiele lat spędzali na delegacji, mogli jedynie liczyć na śmiesznie niską emeryturę. Ktoś kto całe życie przepracował w Niemczech na delegacjach, nie otrzymywał po osiągnięciu wieku emerytalnego takiej emerytury, jaką powinien otrzymać zatrudniony w Niemczech. Emerytura była po prostu niska. Nowe zasady delegowania zburzyły ten niezdrowy model, gdyż pracodawcy muszą dostosować się do przepisów wewnętrznych obowiązujących w kraju oddelegowania, a więc w przypadku delegowania personelu pracowniczego do Niemiec zastosowanie mają wewnętrzne przepisy niemieckie.Tym samym kończy się kombinowanie polskich firm delegujących personel do Niemiec, które zaniżały stawki odprowadzanych składek na poczet ubezpieczenia społecznego.

Obowiązująca w nowym modelu delegowania solidarna odpowiedzialność klienta za świadczenia wobec pracownika powoduje, że pracownicy delegowani mają dużo większe szanse na otrzymanie zarobku. W przeszłości jeżeli niemiecka firma nie zapłaciła polskiej firmie za usługę wykonaną w Niemczech, to polska firma najczęściej nie miała dostatecznej ilości pieniędzy, aby pracownikom delegowanym wypłacić pensje za pracę w delegacji. Nowe zasady delegowania uderzają bezpośrednio w takie nieuczciwe praktyki co powoduje, że wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia w pełnej wysokości staje się normą.

Opracowanie własne.