Ubezpieczenie społeczne w Niemczech w 2014r.

Drastycznie zwiększają się dla pracowników i pracodawców koszty ubezpieczenia społecznego w Niemczech, gdyż wzrostowi ulegają podstawy do naliczania składek, a tym samym rośnie wysokość samych składek.

Pracownicy i pracodawcy odczują na swoich kieszeniach podwyżkę ubezpieczeń społecznych. Wzrostowi ulegają składka zdrowotna, składka emerytalna, składka pielęgnacyjny oraz składka na przeciwdziałanie bezrobociu. Podwyżka podyktowana jest dopasowaniem wysokości składek do aktualnych wynagrodzeń, a te w ostatnich latach wzrastały. Skoro pracownicy zaczęli zarabiać więcej, to aparat państwowy chce na tym skorzystać finansowo i wykorzystując dobrą koniunkturę panującą w gospodarce oraz na rynku pracy zwiększa koszty pracy.

Podstawa wymiaru składek dla ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia od skutków bezrobocia wzrasta od 01.01.2014r. o 150 Euro w Landach zachodnich oraz o 100 Euro w Landach wschodnich. Jednocześnie wzrasta podstawa wymiaru składek dla ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia pielęgnacyjnego i to zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie o 112,50 Euro.

Polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec mogą przez pierwsze 24 miesiące pracy opłacać składki ubezpieczenia społecznego w Polsce, natomiast po upływie tego okresu ubezpieczenie społeczne należy zapłacić w Niemczech.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl