Stawki wynagrodzenia minimalnego w budownictwie

Wszyscy pracownicy branży budowlanej zarabiają od 2014 roku więcej za przepracowaną roboczogodzinę. Nowa umowa taryfowa obowiązuje w okresie 4 lat od początku stycznia 2014r. do końca grudnia 2017r.

Polscy pracownicy budowlani zatrudnieni w Niemczech są objęci stawką wynagrodzenia minimalnego obowiązującą na terenie Niemiec. Dzięki umowie taryfowej każdy pracownik świadczący pracę na obszarze Republiki Federalnej Niemiec – niezależnie od narodowości i formy stosunku pracy – musi otrzymać za jedną przepracowaną godzinę wynagrodzenie wynoszące przynajmniej 11,10 Euro w Landach zachodnich i 10,50 Euro w Landach wschodnich. Wynagrodzenie to dotyczy tych pracowników branży budowlanej, którzy należą do pierwszej grupy płacowej. W przypadku pracowników budowlanych należących do drugiej grupy płacowej stawki są już odpowiednio wyższe. W zachodnich Landach minimalne wynagrodzenie godzinowe wynosi nie mniej niż 13,95 Euro, a we wschodnich Landach nie zostało określone. Następna podwyżka wynagrodzenia minimalnego będzie miała miejsce w styczniu 2017 roku. Na mocy tej podwyżki wzrośnie wynagrodzenie pracowników należących do pierwszej grupy płacowej. Co więcej, obowiązywać będzie jedna, jednolita stawka na obszarze całych Niemiec i zniknie zróżnicowanie poziomu płacy minimalnej na Landy zachodnie (aktualnie wyższe stawki) i na Landy wschodnie (aktualnie niższe stawki). Wysokość stawki dla całych Niemiec wyniesie od 2017 roku 11,30 Euro. Dzięki obowiązującym stawkom minimalnym każdy pracownik wykonujący pracę na terenie Niemiec ma gwarantowany poziom płac. Takie rozwiązanie prawne jest w szczególności dobre dla polskich pracowników delegowanych przez polskie firmy celem świadczenia przejściowej pracy w Niemczech. Pracownicy tacy są bowiem wynagradzani nie stawką polskiego wynagrodzenia, a stawką niemieckiej płacy minimalnej.

Źródło: stawka minimalna w budownictwie.