Bardzo wysoka kwota płaconych podatków

Według najnowszych szacunków niemiecki fiskus ściągnie z podatników rekordową kwotę podatków. Również polscy pracownicy i przedsiębiorcy zapłacą w Niemczech więcej podatku niż dotychczas.

Ze względu na dobrą koniunkturę i coraz skuteczniejsze działanie aparatu kontrolnego niemiecki fiskus zgarnie do 2018 roku przewidywalnie o 19,3 mld Euro więcej podatków niż było to planowane ! Specjaliści, którzy szacowali podatki, ogłosili w Berlinie nową prognozę zysków dla kasy państwowej. W samym tylko tym roku pracownicy i przedsiębiorstwa przeleją na konta niemieckich Urzędów Skarbowych blisko 640 miliarda Euro !

W 2018 roku kwota będzie prawdopodobnie wynosiła już 738,5 miliarda Euro !

Ze sporej nadwyżki finansów w budżecie będą profitować przede wszystkim kraje związkowe. Dzięki dobrej koniunkturze niemieckie państwo może kalkulować wydatki w oparciu o większe dochody z tytułu podatków: łącznie państwo, kraje związkowe i gminy mogą do 2018 roku liczyć na 19,3 mld Euro więcej zysków z podatków w porównaniu do ostatniego szacowania podatków. W kwocie tej znajdują się również podatki płacone przez cudzoziemców pracujących w Niemczech.

Zwiększone wpływy do kasy państwowej z tytułu podatków to efekt świetnej prosperity niemieckich przedsiębiorstw, które będąc zarejestrowane w Niemczech sprzedają swoje produkty na rynkach światowych, w szczególności na rynku amerykańskim i azjatyckim.

Z drugiej strony skuteczność służb celnych i skarbowych oraz strach podatników przed konsekwencjami zatajania dochodów przyczyniają się do tego, że zwiększyła się moralność płatnicza wśród płacących podatki.

Jaki ma to wpływ na polskie przedsiębiorstwa działające w Niemczech oraz na ich polskich pracowników ?

Niemcy widząc coraz większe wpływy z podatków postanowili pójść za ciosem i rozbudować aparat administracyjny o kolejne stanowiska pracy dla urzędników skarbowych, kontrolerów oraz jednostki specjalne (np. Policja Celna), a priorytetowym zadaniem stał się sprawny pobór podatków. W ostatnich miesiącach pod szczególną obserwacją znajdują się zagraniczne firmy i zagraniczni pracownicy, którzy nie płacą podatków w Niemczech. W szczególności grupą docelową dla niemieckiego aparatu kontrolnego są :

a) w przypadku firm : przedsiębiorstwa, które wykonują regularnie prace na terenie Niemiec co powoduje powstanie zakładu podatkowego w Niemczech,

b) w przypadku pracowników : osoby, które nie płacą podatków w Niemczech, a korzystają z niemieckiego systemu socjalnego (np. pobierają zasiłki rodzinne i socjalne).

Skuteczność w wychwytywaniu przedsiębiorstw i pracowników, którzy uchylają się od płacenia w Niemczech podatków nie była w ostatnich latach zbyt wysoka, natomiast coraz większa liczba urzędników ma to zmienić w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Sprawdzana ma być każda firma zagraniczna, która wystawiła rachunek za usługę wykonywaną w Niemczech oraz kontroli mają podlegać wszyscy pracownicy, którzy pobierają zasiłki na członków rodziny żyjących poza granicami Niemiec. Ocenia się, że roczne wydatki na dodatkowe stanowiska urzędnicze to kilkadziesiąt milionów Euro, przy czym dodatkowy pobór podatków i zwrot wypłaconych zasiłków mają dać kwotę sięgającą ponad 1 miliard Euro ! Zatem rachunek ekonomiczny pokazuje, że Niemcom warto zwiększać liczbę etatów urzędniczych, przeprowadzać kontrole i ściągać należne podatki.

Źródło: informacje prasowe.