Wykonywanie w Niemczech usług budowlanych dających zysk

Podjęcie zlecenia budowlanego w Niemczech musi poprzedzić analiza kosztów, która skalkuluje wszystkie koszty własne oraz dokładnie obliczy wysokość zysku na czysto po odliczeniu potrąceń, kar i kosztów.

Niemiecki rynek budowlany wymaga od zleceniobiorców odpowiedniego skalkulowania kosztów i obrania takiej strategii biznesowej, która pozwali wypracować bezpieczny zysk. Już błędne skalkulowanie oferty prowadzi do załamania się proporcji ceny do ryzyka. Na potwierdzenie tej prawidłowości wystarczy przytoczenie bardzo często popełnianego błędu – polskie firmy budowlane kalkulują ceny usług budowlanych w przeliczeniu na 1 roboczogodzinę i takie oferty rozsyłają po niemieckich kontrahentach. Metoda ta jest nie tylko śmieszna i mało skuteczna, ale przede wszystkim niebezpieczna.

Oferowanie kalkulacji godzinowej jest niedopuszczalne, gdyż czyn ten stanowi wypożyczenie pracownika, co w Niemczech w sektorze budowlanym jest prawnie zabronione. W efekcie tego metoda kalkulacji jest nie tylko zła, ale także sprzeczna z prawem. Zatem ryzyko jakie ponosi polska firma jest przeogromne, gdyż odpowiedzialność ma charakter nie tylko finansowy, ale także i prawny.

Właściwe skalkulowanie kosztów ryzyka i finansowania są najważniejszym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego. Im większe niebezpieczeństwo w realizowanym zleceniu lub kontrakcie, tym większe ryzyko zaoferowania zbyt niskiej ceny. Wtedy firma budowlana kończy kontrakt na minusie lub wychodzi na zero.

W branży budowlanej wygrywa ten, kto oferuje najlepszą ofertę. Jednak najtańsze oferty nie uwzględniają często ryzyka i kosztów wykonania usługi. W tę pułapkę wpadają w Niemczech polskie firmy budowlane, które nie skalkulowały wszystkich kosztów własnych.

Systematyczna analiza ryzyka jest jednym z najważniejszych zadań w firmie budowlanej. Tylko w taki sposób można pozyskać odpowiednie zlecenia i kontrakty, na których da się zarobić. Odpowiednie skalkulowanie ryzyka zapewnia firmie długoterminowy dochód, a on jest najważniejszym elementem działalności.

Źródło: informator miesięczny.