Pułapka finansowa przy zatrudnianiu Polaków w Niemczech

Po pół roku delegowania pracownika do Niemiec pracodawca musi odprowadzić od dochodów pracownika podatek dochodowy do niemieckiego Urzędu Skarbowego i to wstecz za cały okres pracy !

Polscy pracodawcy delegując pracowników do pracy w Niemczech nie zważają na uregulowania prawne związane z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Po przekroczeniu 183 dni (pół roku) polski pracownik uzyskuje w DE status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym, a wtedy jego polski pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia w Niemczech podatku dochodowego od wynagrodzenia uzyskanego na terenie Niemiec.

Problem polega na tym, że większość polskich pracodawców odprowadza podatek dochodowy (PIT) za swoich pracowników w Polsce, gdyż stawka podatku jest mniejsza. Właśnie niższe podatki skłaniają polskich pracodawców do ryzykownego odprowadzania podatków w Polsce przez cały okres pracy w Niemczech. Trzeba jednak wiedzieć, że fakt płacenia podatków w Polsce absolutnie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku odprowadzenia podatku w Niemczech. To właśnie pociąga duże ryzyko dla pracodawców. Jeżeli pracodawca nie wkalkuluje w usługę kosztów pracowniczych występujących po stronie niemieckiej, to w przypadku wystąpienia obowiązku podatkowego w Niemczech pogrążą go podatki, które są w Niemczech bardzo wysokie.

W przypadku gdy polska firma oddelegowała do Niemiec pracowników na okres 1 roku, to za każdego z tych pracowników będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od wynagrodzenia za cały okres pracy, tj. za całe 12 miesięcy.

Pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia podatku od dochodu pracownika do 10 dnia po zakończeniu okresu obrachunkowego. Jeżeli okres obrachunkowy wynosi miesiąc kalendarzowy, to pracodawca zgłasza podatek dochodowy pracownika do 10 dnia następnego miesiąca.

Gdyby pracodawca spóźnił się ze złożeniem właściwej deklaracji do Urzędu Skarbowego, to wtedy pracodawcy może zostać naliczony do zapłacenia dodatek za spóźnienie lub Urząd Skarbowy może szacunkowo określić wysokość należnego podatku wydając decyzję szacunkową.

System rozliczeń określa niemiecka ustawa o podatku dochodowym oraz przepisy wykonawcze. Szczególnie skomplikowaną materią jest kwestia płac w budownictwie i branżach pokrewnych, gdyż wykonywanie prac w większości zawodów wiąże się nie tylko z odprowadzaniem podatku do fiskusa, ale także z płaceniem wielu składek na rzecz różnych instytucji w Niemczech.  Co zawód i co Land (kraj związkowy) pojawiają się różnice w stawkach. To poważnie komplikuje rozliczenia płac.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl


Zatrudniasz pracowników w Niemczech?


Skorzystaj z naszych rozliczeń!


TEL : 34 34 70 200