Polscy wnioskodawcy zasiłku socjalnego zalewają Niemcy

Do niemieckich urzędów wpłynęło ponad 300.000 nowych wniosków o wypłatę świadczenia socjalnego. Największą grupę wnioskodawców, starających się o comiesięczne pieniądze, stanowią Polacy.

Niemieckie przepisy socjalne sprzyjają bezrobotnym Polakom. Dzięki świadczeniu socjalnemu Polacy mogą otrzymać w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej nawet kilkaset euro miesięcznie. Wystarczy zameldować się w Niemczech, nie pracować, nie posiadać dużego majątku, a najlepiej sporą liczbę dzieci. Wszystko to pomaga w zdobyciu socjalu, którego wysokość uzależniona jest od tego, czy wnioskodawca żyje sam, czy też ma rodzinę na utrzymaniu. Polacy zwietrzyli interes i masowo składają wnioski o niemiecki zasiłek socjalny.

Liczba odbiorców niemieckiego zasiłku socjalnego wzrosła w krótki czasie aż o 300.901 wniosków, krótko po tym jak w Niemczech zaczęto otwarcie mówić o turystyce socjalnej. Z danych statystycznych Federalnej Agencji Pracy wynika, iż dynamiczny wzrost składanych wniosków na zasiłek socjalny pochodzi głównie z państw członkowskich UE leżących w Europie wschodniej oraz z zadłużonych krajów Europy Południowej. W kwietniu 2014 roku składanych wniosków było ok. 53.512, czyli o 21,6% więcej niż w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Według przytoczonych danych statystycznych najczęściej odbiorcy zasiłku socjalnego pochodzą z następujących krajów :

  1. Miejsce pierwsze:  Polska (80.403 wnioskodawców).
  2. Miejsce drugie: Włochy (66.458 wnioskodawców).
  3. Miejsce trzecie: Grecja (43.513 wnioskodawców).
  4. Miejsce czwarte: Bułgaria (32.273 wnioskodawców).

Zasiłek socjalny w obecnej formie funkcjonuje w Niemczech od 2002 roku, kiedy to jeden z członków zarządu koncernu Volkswagena zaproponował ówczesnemu kanclerzowi Niemiec Gerhardowi Schröder wprowadzenie reformy zasiłków. Zasiłek socjalny uchwalony 24 grudnia 2003 roku umożliwia jego wnioskodawcom na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych. Osoba samotna otrzymuje miesięcznie zasiłek w wysokości 391 euro.

Wielu Polaków chce skorzystać z nadarzającej się możliwości i melduje się w Niemczech w celu otrzymania zasiłku socjalnego. Dzięki temu zabiegowi uzyskują dużo większe świadczenia pieniężne niż w Polsce. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że w ostatnim czasie aż ponad 80.000 Polaków złożyło wniosek o zasiłek socjalny.

Licząc na zdobycie szybkich pieniędzy trzeba jednak mieć na uwadze, że już teraz w Niemczech głośno mówi się o wprowadzenie środków prawnych w postaci podwyższonych wymagań wobec obywateli z innych krajów unijnych, które mają nieco zablokować falę emigracji socjalnej, a więc tych ludzi, którzy w Niemczech nigdy nie pracowali, nigdy nie mieszkali, a wyciągają ręce po zasiłek.

Źródło: dane statystyczne Federalnej Agencji Pracy, informacje prasowe.