Opłaty drogowe w Niemczech od 2016 roku

Wyjazd turystyczny lub do pracy do Niemiec będzie od 2016 roku zdecydowanie droższy ze względu na wprowadzenie opłat drogowych, którymi mają zostać objęte zarówno niemieckie autostrady, jak i drogi krajowe.

Wszyscy kierowcy poruszający się po publicznych autostradach i drogach krajowych w Niemczech będą od 2016 roku objęci tzw. opłatą infrastrukturalną! Jest to rodzaj opłaty drogowej. Zgodnie z nową ustawą niebawem wchodzącą w Niemczech w życie, opłata obejmie ok. 40.000 kilometrów dróg. Uwaga – pierwotnie planowano wprowadzenie opłat dla wszystkich dróg w obrębie miasta, powiatu, a także dla dróg stanowych i federalnych.

Pomysł ten jednak szybko zderzył się z falą protestów oraz z krytyką osób sprzeciwiających się wprowadzeniu opłat na wszystkie rodzaje dróg w Niemczech.

Najbardziej dyskutowaną sprawą jest kwestia, czy obcokrajowcy korzystający z publicznych dróg Niemiec, również będą objęci opłatami drogowymi ? Odpowiedź brzmi tak, lecz sprawa wymaga nieco dokładniejszego wyjaśnienia. Otóż obcokrajowcy w przeciwieństwie do obywateli Niemiec, będą zwolnieni z opłat za korzystanie z dróg federalnych/krajowych podlegających opodatkowaniu. Wprowadzając taką ulgę, minister odpowiedział na liczne uwagi krytyków z partii politycznych CDU oraz NRW, którzy zarzucali mu sporo niedociągnięć i niedomówień w ustawie wprowadzającą tzw. opłatę infrastrukturalną oraz obawiali się ogromnych problemów gospodarczych w regionach przygranicznych, w których obserwuje się nasilenie ruchu gospodarczego i ekonomicznego obcokrajowców. Oznacza to, że obcokrajowcy, którzy przy przekraczaniu granicy przybędą do Niemiec, będą korzystać z dróg krajowych oraz przebywając w Niemczech poruszać się będą jedynie po drogach krajowych, nie będą potrzebować winiety. Obywatele Niemiec niestety nie unikną opłaty za korzystanie z dróg krajowych, ponieważ nasilą się kontrole na autostradach oraz płatnych drogach, które będą weryfikować i sprawdzać, czy użytkownicy publicznego ruchu stosują się do przepisów nowej ustawy o opłatach drogowych. W ten sposób obywatel Niemiec może zostać zbytnio obciążony kosztami opłat drogowych. Rosnący co roku podatek od pojazdów samochodowych (Kfz-Steuer) ma zostać obniżony przy rozliczeniu rocznym o dokładnie wysokość rocznych kosztów poniesionych za opłaty drogowe w Niemczech. Specjaliści od prawa podatku samochodowego (Kfz-Steuer) już pracują nad zmianą w zapisie prawa, by od 2016 roku każdy niemiecki kierowca mógł w rozliczeniu rocznym uwzględnić koszty drogowe w formie ulgi podatkowej. W ten sposób obywatele Niemiec nie powinni być poszkodowani na skutek wprowadzenia opłaty drogowej.

Najważniejsze pytanie to: ile będzie wynosić opłata drogowa?

Cena za roczne korzystanie z publicznych autostrad i dróg krajowych będzie zależeć od pojemności silnika samochodu oraz od ekologiczności samego pojazdu. Duże znaczenie będzie miała naklejka na szybie auta: zielona, żółta lub czerwona.

Zgodnie z projektem ustawy pojazdy z zawartością szkodliwych substancji klasy Euro 3 lub gorzej zapłacą 6,50 Euro (Ottomotor), względnie 9,50 Euro (Diesel).

Pojazdy z zawartością szkodliwych substancji klasy Euro 4 oraz Euro 5: 2 Euro (Ottomotor) względnie 5 Euro (Diesel).

Pojazdy z zawartością szkodliwych substancji klasy Euro 6: 1,80 Euro (Ottomotor) i 4,80 Euro (Diesel).

Kierowcy najprawdopodobniej nie będą musieli naklejać papierowych winiet na szybę auta. W Niemczech wprowadzane będą bowiem elektroniczne winiety. Zasada działania nowych urządzeń będzie podobna do stosowanych opłat drogowych ciężarówek. Specjalne wideorejestratory będą weryfikować na podstawie tablic rejestracyjnych przejeżdżających obok samochodów, czy kierowcy korzystający z publicznych dróg objętych opłatą, zapłacili za przejazd, czy też nie. Zatem wzmożone kontrole będą miały charakter wyłącznie techniczny.

Nowa ustawa o opłatach drogowych przewiduje także winiety krótkoterminowe dla obcokrajowców.

Zakup winiety krótkoterminowej dla obcokrajowców możliwy jest:

a)       na 10 dni w cenie 10 euro,

b)      na 2 miesiące w cenie 22 euro,

c)       opłata roczna z możliwością kupienia winiety elektronicznej przez internet, na stacjach benzynowych oraz publicznej sprzedaży poszczególnych kiosków czy sklepów z art. spożywczymi.

Sporej wysokości obroty z opłat drogowych zasilą niemiecki skarb państwa. Departament Transportu przewiduje łączne przychody w kwocie 3,7 mld euro rocznie, z czego ok. 3 mld euro na poczet podatku od samochodów. Należy również liczyć się ze zmniejszeniem kosztów opłat drogowych w rocznym rozliczeniu podatkowym (Kfz-Steuer), tzn. wysokość poniesionych opłat drogowych w ciągu roku będzie dokładnie w tej samej kwocie do odpisania w formie ulgi. Jak obliczyli fachowcy, ok. 700 mln euro zysków będzie corocznie pochodziło z opłat dokonanych przez obcokrajowców. Dodatkowo można wliczyć dochody z licznych kontroli (około 195 mln euro rocznie). Eksperci i specjaliści liczą się z końcowym rocznym dochodem w wysokości ok. 500 mln euro, z których pieniądze będą przeznaczone na budowę, remonty i utrzymanie dróg publicznych, szyn na kolei oraz zagospodarowania przestrzennego w miastach i gminach. Nieuczciwych kierowców uciekających od opłat drogowych będzie kontrolował Federalny Urząd Transportu Towarowego oraz Federalny Urząd Motoryzacyjny. W sumie zostanie w Niemczech utworzonych 474 nowych miejsc pracy. Kary za niedostosowanie się do nowych opłat drogowych od 2016 roku będą stosunkowo wysokie. Grzywna wynosić będzie przynajmniej 150 euro przy pierwszym wykroczeniu. Dla kierowców nagminnie łamiących obowiązek wniesienia opłaty wzrośnie nawet do 240 euro.

Źródło: informacje prasowe, dane statystyczne.