Norwegia nowym kierunkiem emigracji zarobkowej

Polacy odnaleźli nowy rynek pracy w Europie. Ze względu na niezwykle wysokie zarobki w Norwegii następuje exodus polskich pracowników z zachodniej Europy do Skandynawii. Norwegia kusi Polaków ogromną kasą.

Według najświeższych doniesień medialnych, ale także informacji bezpośrednio od Polaków pracujących zarobkowo za granicą, coraz więcej osób zmienia kierunek migracji i zamiast blisko położonych Niemiec, Holandii i Austrii wybiera daleką i zimną Norwegię. Powód jest prosty – pracodawcy norwescy oferują Polakom dużo większe stawki wynagrodzenia niż 3 wcześniej wymienione kraje. Zatem wysokie zarobki skłaniają Polaków do podjęcia pracy w Norwegii.

Jednymi z pierwszych krajów, jakie wybrali Polacy na miejsce emigracji zarobkowej były Niemcy i Holandia. Początkowo – jeszcze w latach 90’ ubiegłego stulecia – była tam dostępna praca tylko dla tych pracowników, którzy posiadali niemieckie obywatelstwo (względnie obywatelstwo innego starego kraju członkowskiego UE) lub pozwolenie na pracę. Po otwarciu rynku pracy najpierw w Holandii, a później w Niemczech i Austrii, posiadacze niemieckich paszportów nie mogli już liczyć na większe stawki godzinowe i lepsze warunki pracy niż Polacy. Po krótkim czasie od  uwolnienia rynku pracy zarobki wyrównały się, w niektórych sektorach gospodarki nawet spadły i w związku z tym na dzień dzisiejszy bardzo duża liczba polskich pracowników poszukuje lepszych możliwości zarobkowych w innych krajach.

Problem z coraz niższymi zarobkami (niższe stawki, mniejsza liczba godzin pracy, skrócenie świadczeń) mają przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w Holandii. To oni zaczęli szukać dla siebie innych alternatyw pracy zarobkowej. Ale także w Niemczech nie wszyscy Polacy są zadowoleni z warunków pracy, gdyż zarobki nie są już tak atrakcyjne jak przed laty (spadła siła nabywcza). Mimo, że na dzień dzisiejszy polscy pracownicy mogą zarobić te same stawki wynagrodzenia co obywatele Niemiec na tym samym stanowisku, to jednak za tę samą pracę wykonywaną w Norwegii mogą zarobić zdecydowanie więcej. Aktualnie coraz więcej zatrudnionych w Niemczech i Holandii rezygnuje z pracy i wybiera bardziej atrakcyjną ofertę zarobku w Norwegii, która to może im zapewnić większe korzyści finansowe i lepszą opiekę socjalną.

Porównując niemieckie i norweskie zarobki w tych samych branżach, większe korzyści są po stronie norweskiej. Z tego powodu wielu pracowników przenosi się do Norwegii. Jako dowód nie posłuży poniższe zestawienie sporządzone na podstawie danych statystycznych. Jak widać, różnica w zarobkach jest spora, szczególnie w przemyśle, budownictwie i ochronie zdrowia – a więc w tych gałęziach gospodarki, w których Polacy świetnie dawali sobie radę głównie w Niemczech. Teraz za tę samą pracę mogą zarobić znacznie więcej, pod warunkiem, że przeniosą się do Norwegii.

Branża

Niemcy

Norwegia

Górnictwo i wydobycie

4 176 €

6 906 €

Przetwórstwo przemysłowe

1 028 €

4 471 €

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną oraz gaz

5 194 €

5 399 €

Budownictwo

3 058 €

4 394 €

Transport i gospodarka magazynowa

3 113 €

4 342 €

Działalność profesjonalna, naukowa, techniczna

4 608 €

6 172 €

Edukacja

4 077 €

5 064 €

Ochrona zdrowia

3 550 €

4 574 €

Pozostałe usługi

3 442 €

4 987 €

Po przeanalizowaniu powyższej tabeli nie da się ukryć, a także nie powinno to nikogo dziwić, że coraz więcej Polaków pracujących za granicami kraju wybiera ten zimny i odległy kraj jakim jest Norwegia. Perspektywa dobrego zarobku jest na prawdę zachęcająca i kusząca.

Jeszcze większe wrażanie robi zestawienie miesięcznych zarobków w poszczególnych zawodach. Także to porównanie zarobków w Niemczech i Norwegii wypada zdecydowanie na korzyść Norwegii.

Zawód

Niemcy

Norwegia

Pielęgniarka

2 150 €

3 778 €

Lekarz

4 560 €

6 724 €

Pracownik restauracji

1 200 €

2 769 €

Kucharz

1 650 €

3 142 €

Kierowca

1 670 €

3 250 €

Budowlaniec

2 250 €

3 831 €

Elektryk

1 951 €

3 373 €

Hydraulik

1 951 €

3 518 €

Po przeanalizowaniu wysokości zarobków trzeba zadać sobie następujące pytanie: czy warto zatem wybrać na miejsce pracy zimy i nieco odległy kraj kosztem większych zarobków, czy raczej państwo klimatycznie i geograficznie bliższe Polsce, ale za to z mniejszymi zarobkami? Każdy powinien podjąć decyzję indywidualnie i rozważyć wszystkie za i przeciw. Jedno jest pewne – na pracy w Norwegii można nieźle się obłowić.

Źródło: dane statystyczne niemieckiego Urzędu Statystycznego oraz dane statystyczne norweskiego Urzędu Statystycznego.