Dwukrotny wzrost zasiłku Kindergeld

Po ponad pięciu latach długiego oczekiwania podwyżka Kindergeld stała się faktem. Ustalono, że Kindergeld wypłacany rodzicom na dzieci wzrasta dwukrotnie: wstecz od 01.01.2015 oraz od 01.01.2016.

Bardzo ważną datą dla pracujących w Niemczech był dzień 18 czerwca 2015 roku. W tym bowiem dniu Rząd Federalny zgodził się na kilka niezwykle istotnych zmian. Zmianami tymi są: podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ulgi na dziecko, zasiłku rodzinnego i dodatku na dzieci. Zmiany te oznaczają nie tylko mniejsze podatki i wyższe odpisy podatkowe, ale także wyższe kwoty wypłacanego rodzicom zasiłku rodzinnego.

Zatem kto i przede wszystkim ile skorzysta na wprowadzonych zmianach?

Projekt ustawy ma zapewnić konstytucyjnie zagwarantowane podniesienie w roku 2015 i 2016 kwoty wolnej od podatku i ulgi na dziecko. By wesprzeć rodziny, które nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko, dodatek wzrasta w tej samej proporcji zarówno w roku 2015, jak i w roku 2016.


Na zlecenie Komisji Finansów zostały przyjęte następujące zmiany:

  • Ulga dla samotnych rodziców zostanie zwiększona z uwzględnieniem od 2004 roku zwiększonych kosztów utrzymania. Poza tym ulga ta jest stopniowana w zależności od liczby żyjących z samotnym podatnikiem dzieci.
  • W nowelizacji ustawy  została unormowana stawka podatku dochodowego za okres od roku 2016. Nowelizacja opiera się na obecnym projekcie ustawy dotyczącym podniesienia zasiłku podstawowego. Aby wyrównać powstałą w roku 2014 i 2015 zimną progresję, została przesunięta w prawo pozostała podstawowa wartość taryfy o skumulowaną stopę wzrostu inflacji w tym roku (czyli o 1,48%).
  • Zwiększenie maksymalnych kosztów utrzymania.
  • Dalsza identyfikacja ulgi taryfowej i wpływu na dodatek podatkowy w metodzie odliczania podatku dochodowego w grudniu 2015.
  • Niewliczanie wstecznej podwyżki Kindergeld do świadczeń rodzinnych i alimentów.

Z mocą wsteczną od 01.01.2015r.  zostanie zwiększona o 118 euro podstawowa kwota wolna od podatku. Po 01.01.2016 nastąpi kolejny wzrost o 180 euro.

Obecna ulga na dzieci wynosi 7.008 euro i zostanie z mocą wsteczną od 01.01.2015 zwiększona o 144 euro, co da kwotę 7.152 euro na każde dziecko. Po 01.01.2016 kolejny wzrost wyniesie 96 euro, co da ulgę na dziecko w wysokości 7.248 euro.

Zasiłek rodzinny wynosi obecnie 184 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 190 euro na trzecie dziecko i 215 euro na czwarte i kolejne. Wzrost z mocą wsteczną od 01.01.2015 wyniesie 4 euro na każdy miesiąc na dziecko. Po 01.01.2016 nastąpi kolejny wzrost o kolejne 2 euro miesięcznie na dziecko.

Wysokość ulgi dla samotnych rodziców zostanie zmieniona z 1308 euro na 1908 euro i zwiększy się o 240 euro dla każdego dziecka.

Najwyższa składka dotycząca utrzymania zostanie zwiększona z 8.354 euro do 8.472 euro.

Źródło: informacja podana przez Bundestag do publicznej wiadomości.


Chcesz uzyskać niemieckie

świadczenia rodzinne?

 

Wejdź już teraz na stronę

www.familienkasse.pl

i zdobądź dodatkowe pieniądze!