Szybkość działania na rynku niemieckim

Polskie firmy zbyt późno reagują na obowiązki wynikające z delegowania lub wypożyczania pracowników do pracy w Niemczech. W efekcie zaniedbań polscy przedsiębiorcy działający w Niemczech tracą grube pieniądze!

Jak dobrze zarobić na zleceniu w Niemczech? Dobrze wykonać pracę i tak się zabezpieczyć, aby cały zarobek uzyskany na zleceniu przetransferować do Polski i niepotrzebnie nie tracić pieniędzy po stronie niemieckiej. Wystarczy tylko zadbać o kilka obowiązków. Działać trzeba szybko, gdyż w przypadku zaniechania pewnych czynności, koszty wykonywania w Niemczech zlecenia będą przeogromne. A przecież przedsiębiorcom chodzi o to, żeby jak najwięcej zarobić. Taki jest cel podejmowania zleceń przez polskie firmy w Niemczech – jak najmniej kłopotów, a jak największe zyski.

Wyznaczone cele da się zrealizować, jednak musi to być sprytnie rozegrane.

Polskie firmy chętnie podejmują dobrze płatne zlecenia na terenie Niemiec. Najbardziej opłacalnym modelem działania jest oddelegowanie (względnie wypożyczenie)  pracowników z polskiej firmy do pracy w Niemczech, gdyż w początkowej fazie można uniknąć płacenia niemieckiego podatku dochodowego od wynagrodzenia pracownika. Pracodawca odprowadza podatek dochodowy od zarobku pracownika do polskiego Urzędu Skarbowego, a jak wiadomo – przy większych zarobkach podatek dochodowy w Polsce może niższy od tego w Niemczech. Przede wszystkim jednak delegowanie jest opłacalne ze względu na możliwość opłacania składek ubezpieczenia społecznego w Polsce, gdyż składki płacone na ZUS są dużo mniejsze od składek Sozialversicherung w Niemczech. Dzięki temu polskie firmy mając mniejsze koszty pracy (mniejszy podatek od wynagrodzeń pracowników oraz niższe składki ubezpieczenia społecznego) są bardzo konkurencyjne w stosunku do niemieckich firm, które za swoich pracowników płacą podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe w Niemczech.

Aby jednak działalność prowadzona przez polską firmę w Niemczech przynosiła wymierne korzyści finansowe i była w pełni bezpieczna, to przed podjęciem jakichkolwiek działań trzeba dokonać wszelkich niezbędnych rejestracji po stronie niemieckiej. W przeciwnym wypadku polska firma działająca w Niemczech bez jakiejkolwiek rejestracji popłynie finansowo na zleceniu – głównym powodem są wysokie kary, w zależności od przypadku wynoszące od 30.000 euro do 500.000 euro. Kogo na taki niepotrzebny wydatek stać?

Płacąc takie kary polska firma nie będzie już najtańszym oferentem!

A przecież powodzenie finansowe polskiej firmy na rynku niemieckim zależy od tego, czy polska firma będzie tańsza od rodzimych niemieckich podmiotów.

Dlatego najważniejszą rzeczą jest zabezpieczenie pieniędzy wynikających z umowy lub kontraktu. Wtedy delegując (lub wypożyczając) pracownika z Polski da się dobrze zarobić na zleceniu. Jednak zbyt wiele polskich firm zbytnio wystawia się na kontrole ze strony niemieckich instytucji kontrolnych.

Lepiej uniknąć tego rodzaju wpadki, gdyż kończąc zlecenie w Niemczech polska firma wystawia fakturę, która stanowi trwały ślad wykonywania usługi w Niemczech. Faktura jest jednocześnie niezbitym dowodem na to, w jakim okresie oraz za jaką kwotę polska firma świadczyła swoje usługi w Niemczech. Na tej podstawie niemieckie instytucje kontrolne sprawdzą, kto i w jakim zakresie działał w Niemczech, a następnie nałożą karę za niepoinformowanie w terminie o wykonywaniu zlecenia w Niemczech.

Rejestracje zdarzeń gospodarczych są w Niemczech obowiązkowe. Dlatego nie warto unikać rejestracji w Niemczech (jest ich kilka rodzajów, dotyczą zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracowników). Jednak ich dokonanie gwarantuje względny spokój w trakcie realizowania usługi w Niemczech.

Pierwszy i najważniejszy krok przed podjęciem jakiegokolwiek zlecenia w Niemczech – zgłosić się do nas w celu dokonania niezbędnych rejestracji. To gwarantuje wysoki i bezpieczny zysk.  Stare przysłowie mówi „Czas to pieniądz”. W tym przypadku słowa te mają idealne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kto na samym starcie dokona w Niemczech niezbędnych rejestracji, ten zarobi.


Wykonujesz zlecenie w Niemczech?

Zadzwoń! TEL: 34 34 70 200

Pomożemy Ci w uzyskaniu maksymalnego zysku!