Wypłata podwyższonego Kindergeld

Rodzice, którym przysługuje niemiecki zasiłek rodzinny, od września 2015 roku otrzymują wyższy Kindergeld. Od grudnia 2015 roku rodzice otrzymują dodatkowo wyższą pensję i mogę odliczyć od podatku aż 1.908 euro!

Zmiany związane z niemiecką ustawą o podwyższeniu podstawowej kwoty wolnej od podatku, ulg na dzieci oraz dodatków na dzieci stają się w końcu zauważalne. Przede wszystkim rodzice otrzymują od września 2015 roku wyższy Kindergeld oraz nadpłatę zasiłku rodzinnego za okres styczeń – sierpień 2015. W przypadku posiadania jednego dziecka nadpłata wynosi 32 euro, w przypadku dwójki dzieci 64 euro. Na podwyżkę niemieckiego zasiłku rodzinnego trzeba było czekać blisko 6 lat. Jednak wtedy (w styczniu 2010 roku) podwyżka wynosiła aż 20 euro na jedno dziecko, a teraz raptem 4 euro. To 5 razy mniej!

Ustawodawca tylko w niewielkim stopniu podniósł wysokość zasiłku rodzinnego, ale za to bardzo wzrosła ulga na dzieci, którą można odliczyć od podatku. Ulga na dziecko wzrosła aż o 600 euro! Rodzicom bardzo będzie się opłacało rozliczenie podatkowe za 2015 rok.

Podwyższony zasiłek rodzinny został po raz pierwszy wypłacony we wrześniu. Rodzice otrzymali wtedy cztery euro miesięcznie więcej na każde dziecko. Na pierwsze dziecko daje to więc kwotę w wysokości 188 euro, na drugie także 188 euro, na trzecie zaś 194 euro, natomiast od czwartego na każde kolejne 219 Euro. Za miesiące poprzedzające (tj. od stycznia 2015) zasiłek zostanie odpowiednio nadpłacony. W ten sposób jesień 2015 roku stała się dla rodziców uprawnionych do Kindergeld bardzo atrakcyjnym okresem. Co ważne: aby otrzymać nadpłatę Kindergeld nie ma tym razem konieczności składania oddzielnego wniosku o nadpłatę.

Również osobom samotnie wychowującym dzieci przysługuje wstecznie od stycznia 2015 roku wyższa ulga do odliczenia. Przy składaniu rocznej deklaracji podatkowej zamiast naliczanej do tej pory kwoty 1.308 Euro, rodzicowi odtąd należeć się będzie ulga w wysokości 1.908 euro na jedno dziecko. Ta już podwyższona kwota zostanie doliczona automatycznie rodzicom samotnie wychowującym dzieci, a znajdującym się na drugiej klasie podatkowej. Natomiast rodzice wychowujący samotnie więcej niż jedno dziecko powinni samodzielnie zawnioskować o ulgę z tego tytułu w niemieckim Urzędzie Skarbowym odpowiednim ich miejscu zamieszkania. Na każde kolejne dziecko należy się bowiem dodatkowa ulga w wysokości 240 euro. Jednak w tym przypadku trzeba pamiętać, iż ta nie zostanie już naliczona automatycznie.

Pracownicy na wprowadzonych zmianach zyskają dopiero w grudniu 2015 roku. Wtedy to powyższa się podstwowa kwota wolna od podatku, a to oznacza, iż z końcem roku każdy z nich będzie mógł cieszyć się dodatkowym zastrzykiem finansowym. Osoba samotna zyska w 2015 roku maksymalnie 23 euro, małżeństwa zaś 46 euro. Dla osób wykonujących wolny zawód i prowadzących działalność gospodarczą zmiany te widoczne będą dopiero na decyzji podatkowej za rok 2015, którą przedsiębiorcy otrzymają najwcześniej w roku 2016 po złożeniu w niemieckim Urzędzie Skarbowym deklaracji podatkowej za rok 2015.

Źródło: Niemiecki Związek Podatników (BdSt). Zdjęcie: aboutpixel.de / Mit Geld läßt’ sich leben.. © Christian Rimbach