Wysokość Kindergeld w 2016 roku

Nieznaczna podwyżka Kindergeld spowodowała większe kwoty pieniędzy uzyskiwane przez rodziców z tytułu wypłacania niemieckiego zasiłku rodzinnego. Pobieranie Kindergeld opłaca się w dłuższej perspektywie czasowej.

Kindergeld wypłacany w 2016 roku przysługuje na dzieci do lat 18, a także na dzieci do lat 25 jeżeli podejmują one naukę. Wysokość zarobków dziecka nie wpływa na samo świadczenie rodzinne. Ważny warunkiem do spełnienia przez wnioskującego rodzica jest posiadanie w Niemczech statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym (tzw. unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland).

Nowe stawki niemieckiego zasiłku rodzinnego prezentują się następująco:

 

 

Miesięcznie kwota Kindergeld wynosi:

na jedno dziecko 188 Euro

na dwójkę dzieci 376 Euro

na trójkę dzieci 570 Euro

na każde następne dziecko +219 Euro

Rocznie kwota Kindergeld wynosi:

na jedno dziecko 2.256 Euro

na dwójkę dzieci 4.512 Euro

na trójkę dzieci 6.840 Euro

na każde następne dziecko +2.628 Euro

W ciągu 18 lat Kindergeld wyniesie (zakładając, że nie będzie zmian):

na jedno dziecko 40.608 Euro

na dwójkę dzieci 81.216 Euro

na trójkę dzieci 123.120 Euro

na każde następne dziecko +47.304 Euro

W ciągu 25 lat Kindergeld wyniesie (zakładając, że nie będzie zmian):

na jedno dziecko 56.400 Euro

na dwójkę dzieci 112.800 Euro

na trójkę dzieci 171.000 Euro

na każde następne dziecko +65.700 Euro

Niestety podwyżka mająca miejsce w 2015 roku była tylko niewielka. Wynosiła zaledwie 4 euro miesięcznie na jedno dziecko. Z tego powodu trudno traktować podwyżkę Kindergeld jako zadowalającą.

Opracowanie własne. Zdjęcie S. Hofschlaeger/pixelio.de