Zmniejszenie podatku dochodowego na rok 2016

Wprowadzono bardzo ważne zmiany dla podatników w Niemczech w zakresie zmniejszenia podatku od wynagrodzenia, wypłacenia kwot wolnych od podatku oraz o przekazywaniu informacji o małżonku lub partnerze.

OFD – Oberfinanzdirektion w Karlsruhe (Główna Dyrekcja Do Spraw Finansów Karlsruhe) poinformowała o zmianach w procesie redukcji podatku od wynagrodzeń. Ważną zmianą jest to, że począwszy od 1 października 2015 można ubiegać się o kwotę wolną od podatku dochodowego za rok 2016. Często pracodawcy wykorzystują tę możliwość i wypłacają pracownikom część wynagrodzenia bez podatku. W tym roku nawiązanie kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym opłaca się podwójnie, ponieważ istnieje możliwość zawnioskowania kwoty wolnej od podatku aż na dwa lata!

Jeśli okoliczności osobiste pracownika oraz jego praca nie ulegną zmianie, to wnioskowana kwota wolna od podatku będzie obowiązywać nie tylko w roku 2016, ale także w roku 2017. Z pewnością skorzystają z tego przywileju pracodawcy, aby zmniejszyć opodatkowanie wynagrodzenia zatrudnianych pracowników. W ten sposób na zmianach w przepisach mogą skorzystać pracodawcy, a niekoniecznie pracownicy. Zwroty podatków mogą być bardzo niskie, a w niektórych przypadkach pracownicy będą musieli dokonać na koniec roku dopłaty brakującego podatku. Wystarczy, że pracodawca będzie wypłacał część wynagrodzenia w postaci diet wolnych od podatku.

Ustanowienie od 1 listopada 2015 elektronicznej formy odliczenia podatku dochodowego dla małżonków oraz partnerów życiowych wprowadza zasadnicze zmiany.

Od 1 listopada 2015 roku urzędy meldunkowe w Niemczech przekazują informacje do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego w Berlinie, które są potrzebne w celu weryfikacji informacji dotyczących małżonków lub partnerów życiowych (np. udostępnienie numeru identyfikacyjnego partnera życiowego). Dla zarejestrowanych i ustanowionych przed 1 listopada 2015 roku związków partnerskich informacja ta zostanie wkrótce przekazana przez władze meldunkowe do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. Dochodzenie w tym zakresie i przetwarzanie danych może spowodować opóźnienie do końca marca 2016 roku. Również od 1 listopada 2015 roku dane na temat związków partnerskich zostaną wykorzystywane do procesu kształtowania programu ELStAM pod warunkiem posiadania kompletnych danych. To powinno usprawnić program. Za pomocą kompletnych danych zautomatyzuje się proces przyporządkowania odpowiedniej kombinacji klasy podatkowej IV oraz IV dla partnerów życiowych żyjących w związkach partnerskich, a także pracodawca zdefiniuje wysokość potrącania podatku od wynagrodzenia. W tym celu warto zwrócić uwagę na podaną niżej wskazówkę:

UWAGA! Jeżeli pracodawca w ogóle nie otrzymał żadnej informacji wskazującej na zawarcie małżeństwa lub trwania w związku partnerskim (np. gdy małżonek lub partner życiowy nie życzy sobie udostępnić takiej wiadomości), to powinna być zatem zapewniona ochrona danych osobowych. Prócz tego pracownice oraz pracownicy zawsze mają możliwość i prawo ubiegania się o zmianę klasy podatkowej na mniej korzystną (§38b Abs. 3 EStG). Jest to już możliwe przed wstąpieniem w sakramentalny związek małżeński bądź zarejestrowaniem związku partnerskiego. Zautomatyzowanie tworzenia kombinacji klasy podatkowej IV oraz IV, jak i podanie jej do wiadomości pracodawcy zostanie zatajone. W postępowaniu zapewnia się, iż poprzez wniosek pracodawcy nie zostaną podane do pobrania dane z ELStAM z klasą podatkową III, IV lub V, z których mógłby ewentualnie wywnioskować jaki jest stan cywilny. Wniosek ten można złożyć do właściwego niemieckiego Urzędu Skarbowego. Równie dobrze można udać się do Urzędu Skarbowego w Niemczech, pod który się podlega, w celu zmiany klasy podatkowej na inną kombinację, np. III/V lub IV/IV z wszelkimi elementami postępowania. Czynności takiej może także na zlecenie podatnika dokonać doradca podatkowy lub biuro rachunkowe.

Źródło: Źródło: OFD Karlsruhe (Główna Dyrekcja Do Spraw Finansów Karlsruhe oraz Informacja prasowa Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego. Zdjęcie:  aboutpixel.de/Empty pockets © Lasse Kristensen.