Automatyczna wymiana danych między Urzędami Skarbowymi w UE

Od roku 2016 Urzędy Skarbowe poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej będą ze sobą ściślej współpracować w celu ustalenia obowiązku podatkowego oraz zwalczania unikania płacenia podatków.

Polskie firmy działające na niemieckim rynku, ale także polscy pracownicy oddelegowani z Polski do pracy w Niemczech, muszą liczy się od roku 2016 z intensywniejszym sprawdzaniem przez organy podatkowe obowiązku podatkowego. Działalność prowadzona w dwóch krajach unijnych (np. w Polsce i w Niemczech) otwiera furtkę do wielu nadużyć, które w głównej mierze polegają na unikaniu opodatkowania dochodów. Dzięki zacieśnionej współpracy pomiędzy Urzędami Skarbowymi poszczególnych państw (np. Polski i Niemiec) ma dochodzić do automatycznej wymiany informacji pomiędzy urzędami.

Działanie to ma za celu wyłapanie tych podatników, którzy uchylają się od płacenia podatków.

W związku z coraz intensywniejszym przemieszczaniem się w obrębie Unii Europejskiej osób, kapitału, towarów i usług, państwa członkowskie UE reagują w 2016 roku wzmocnioną współpracą pomiędzy Urzędami Podatkowymi poszczególnych krajów wchodzących w skład Unii, a także państwami OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W tym celu zostaje zwiększona w szczególności pomoc prawna przy przepisowym ustaleniu obowiązku podatkowego. Oznacza to, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne, działające lub pracujące w innym kraju unijnym, mogą liczyć się z częstszymi niż dotychczas kontrolami w celu ustaleniu obowiązku podatkowego w miejscu wykonywania usługi lub pracy. Działanie to ma za cel zwalczanie oszustw podatkowych, a także ma ułatwić walkę z podatnikami chcącymi uniknąć płacenia podatku. Ściślejsza współpraca oznacza konkretne działania państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.

UWAGA! Przewidziano następujące działania:

1. Wymiana informacji pomiędzy urzędami krajów unijnych:

a)      wymiana informacji na prośbę,

b)      wymiana informacji o charakterze spontanicznym,

c)       wymiana informacji automatyczna.

2. Jednoczesna kontrola skarbowa w wielu państwach.

3. Udział kontroli skarbowej za granicą.

4. Pomoc prawna przy odzyskaniu należności i przy środkach asekuracyjnych.

5. Doręczenie pism za granicę.

Powyższe działania dotyczą wszystkich rodzajów podatków i dodatkowych świadczeń, a także obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

Źródło: na podstawie informatora podatkowego „Infobrief” wydanie 12/2015. Zdjęcie: I-vista/pixelio.de

Chcesz dokonać rejestracji podatkowej w Niemczech?


Nie zwlekaj! Zadzwoń już teraz!


TEL: 34 34 70 200

 

Trafna decyzja! Szybka pomoc!