Commerzbank wypłaca pieniądze!

Nieprawdopodobny zysk w wysokości ponad 1 miliarda EUR osiągnięty przez Commerzbank w 2015 roku spowodował, że instytucja bankowa wypłacać będzie swoim akcjonariuszom pieniężne dywidendy.

1,06 miliarda euro wyniósł zysk netto Commerzbank za rok 2015!!!!

W porównaniu do roku 2014 zysk zwiększył się aż czterokrotnie! To niebywały wynik! Tak dobra sytuacja finansowa banku spowodowała, że akcjonariuszom w roku 2016 zostaną wypłacone dywidendy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pomimo wypracowanego w ostatnich latach zysku od wielu lat Commerzbank nie wypłacał akcjonariuszom dywidend. Ostatnia wypłata wypracowanego zysku miała miejsce w 2007 roku.

Do podziału przeznaczono około 25% zysku.

20 centów – tyle wyniesie dywidenda za jedną akcję. Kto zatem posiada 1.000 akcji, ten otrzyma 200 euro, kto posiada 100.000 akcji, tego konto wzbogaci się o 20.000 euro.

Oczywiście tylko posiadacze akcji Commerzbank otrzymają należne pieniądze.

Osoby, które przed 2015 rokiem nabyły akcje tej drugiej co do wielkości instytucji bankowej w Niemczech, zrobili świetny interes.

Skąd aż tak wysoki zysk Commerzbank? Przede wszystkim Commerzbank postawił na klienta prywatnego. Tylko w samym roku 2015 pozyskał aż 286.000 nowych klientów.

Źródło: Commerzbank Frankfurt am Main. Zdjęcie: terramara  / pixelio.de